Tất cả
Nàng Thật Xinh Đẹp

Số mệnh của con người được gọi mệnh cách và Ti Mệnh Ti Quân ghi chép, mỗi con người sẽ có một số phận riêng và người nghĩ ra tất cả số phận đó là Ti Mệnh, cho nên nhiều yêu ma ghét Ti Mệnh bởi vì dám viết đời chúng thê thảm như thế. Bởi thế mới nói cuộc sống là một cuốn phim một quyển truyện to, và Ti Mệnh và người biên đạo, diễn nên tất cả. Ngay cả Thiên Đế cũng không thoát khỏi bàn tay Ti Mệnh. 


Câu chuyện này chính là kể về cuộc đời của nữ chính Hạ Cơ, yêu rồi hận ở thời cổ đại. Chỉ vì một giấc ngủ mà lại đi đến một nơi khác vô cùng xa lạ. Linh hồn nhập và thân xác của một nữ diễn viên hạng ba. Người cổ đại lại sống ở thời  hiện đại quả là khó sống. Nhưng cũng không làm khó được nàng, một người có thể sống tốt trong thù hận thì ở đây có là gì? Tranh giành, đấu đá ở cổ đại chính là diễn trò, làm diễn viên ở thời hiện đại đúng là quá dễ xơi đi. Thêm việc nàng đang bắt tay hợp tác với Ti Mệnh, xong nhiệm vụ sẽ có thưởng, một không đủ thì hai đi.

Danh sách chương truyện Nàng Thật Xinh Đẹp

Chương 1: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (1) Chương 2: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (2) Chương 3: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (3) Chương 4: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (4) Chương 5: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (5) Chương 6: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (6) Chương 7: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (7) Chương 8: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (8) Chương 9: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (9) Chương 10: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (10) Chương 11: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (11) Chương 12: Tg1: nữ minh tinh thành danh sau một đêm (12) Chương 13: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm Chương 14: TG1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (14) Chương 15: TG1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (15) Chương 16: TG1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (16) Chương 17: TG1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (17) Chương 18: TG1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (Xong) Chương 19: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (1) Chương 20: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (2) Chương 21: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (3) Chương 22: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (4) Chương 23: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (5) Chương 24: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (6) Chương 25: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (7) Chương 26: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (8) Chương 27: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (9)

Bình luận truyện