Tất cả
Mỹ Nhân Phu Quân

Mỹ nữ thần y oanh động đất trời, vừa tài đức hơn người, lại vừa có dung mạo mĩ miều khiến nam nhân nào vừa gặp cũng sẽ đều lưu luyến. Một người thích phiêu bạt bốn bể như nàng, liệu có thể có được nam nhân giữ chân nàng ở cạnh hắn? Cuộc đời, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ đến.


Nàng bị ép bái đường thành thân? Vô lý! Thật sự là hết sức vô lý! Tên nam nhân kia nàng còn chưa biết là người như thế nào, vậy mà nói cưới liền cưới? Không được! Nhưng mà, đây là ý chỉ của hoàng thượng! Có cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám kháng chỉ hắn ta! Nàng đã miễn cưỡng đồng ý thành thân, vậy mà đến lúc bái đường chỉ có một mình này tiến hành nghi lễ! Cái gì cơ chứ? Muốn đối đầu với nàng? Được được! Xem như hắn lợi hại! Nhưng mà hình như hắn chưa biết nàng là ai sao? Thật đáng hận! Nhất định khi tìm được hắn, nàng sẽ phế đi đời trai của hắn, chà đạp hắn ở dưới chân mình! Nàng muốn cho hắn biết, cái kết cục mà hắn phải nhận khi dám coi thường nàng! 


Nàng muốn hưu phu! Không cần biết người đời sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt quỷ dị gì, nhưng nàng nhất định không để một mình mình chịu thiệt! Nàng không cần danh phận, không cần sống cùng người coi khinh nàng! Tướng công, để xem, ta và ngươi, rốt cuộc ai sẽ lợi hại hơn ai!

Danh sách chương truyện Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 1: Gặp được MỸ NHÂN (1) Chương 2: Gặp được MỸ NHÂN (2) Chương 3: Gặp được MỸ NHÂN (3) Chương 4: Một tờ HƯU THƯ (1) Chương 5: Một tờ HƯU THƯ (2) Chương 6: Một tờ HƯU THƯ (3) Chương 7: Lần đầu lên bảo sơn Chương 8: Lần đầu lên bảo sơn (2) Chương 9: Lần đầu lên bảo sơn (3) Chương 10: Mị lực khó đỡ (1) Chương 11: Mị lực khó đỡ (2) Chương 12: Mị lực khó đỡ (3) Chương 13: Chân tướng thế nào (1) Chương 14: Chân tướng thế nào (2) Chương 15: Chân tướng thế nào (3) Chương 16: Tình ý gợn sóng (1) Chương 17: Tình ý gợn sóng (2) Chương 18: Tình ý gợn sóng (3) Chương 19: Duyên phận như thế (1) Chương 20: Duyên phận như thế (2) Chương 21: Chuyện gì cũng có nhân quả (1) Chương 22: Chuyện gì cũng có nhân quả (2) Chương 23: Chuyện gì cũng có nhân quả (3) Chương 24: Chuyện gì cũng có nhân quả (4) Chương 25: Vẻ đẹp động trời (1) Chương 26: Vẻ đẹp động trời (2) Chương 27: Băng ngọc kỳ hương Chương 28: Gắt gao theo đuổi Chương 29: Duyên phận trời định (1) Chương 30: Duyên phận trời định (2) Chương 31: Bụng dạ khó lường (1) Chương 32: Bụng dạ khó lường (2) Chương 33: Mông lung xuân sắc Chương 34: Xấu tính thế chứ Chương 35: Xấu tính thế chứ (2) Chương 36: Một mảnh lạnh lùng Chương 37: Sắc dụ MỸ QUÂN Chương 38: Lấy thân thử nghiệm (1) Chương 39: Lấy thân thử nghiệm (2) Chương 40: Lấy thân thử nghiệm (3) Chương 41: Chơi cờ cùng người đẹp Chương 42: Tỷ muội như thế (1) Chương 43: Tỷ muội như thế (2) Chương 44: Mị lực ở đâu (1) Chương 45: Mị lực ở đâu (2) Chương 46: Phá trận Mạc Bắc (1) Chương 47: Phá trận Mạc Bắc (2) Chương 48: Phá trận Mạc Bắc (3) Chương 49: Điệu múa tuyệt trần Chương 50: Ám hương lững lờ

Bình luận truyện