Tất cả
Mưu Sát Lãng Mạn

Vừa từ 'Sắc Độ' bước ra, hai tấm danh thiếp lập tức được đưa tới trước mặt Thẩm Thu Minh. Đầu tiên là Thôi Tiệp, Công ty hữu hạn tập đoàn Tụ Tinh Giải Trí , người đại diện. Cái thứ hai là của Bành Đông Lai, Công ty hữu hạn tập đoàn Tụ Tinh Giải Trí , người đại diện.


Cậu được hai người họ mời tham gia đóng quảng cáo, lập tức chấp nhận lời đề nghị này, bởi lẽ hiện tại công việc của cậu cũng không được ổn định là điều rất rõ ràng. Trên hết nếu như lần này thành công, biết đâu chừng cậu sẽ tìm thêm được một số thông tin về người cha cậu chưa từng biết mặt kia!? Nói ra cũng thật bất lực cậu đã sống 21 năm trên đời này mà lại không hề biết cha ruột mình là ai. 


Nhân sinh trên đời, ngay cả cha mẹ là ai đều không rõ, còn sống có nghĩa gì? Nếu mẹ của cậu, Thẩm Tịnh Tương không muốn nói, Thẩm Thu Minh liền tự mình đi tìm, đó dường như là mục tiêu phấn đấu của cậu , cậu sẽ hưởng thụ quá trình tìm kiếm. Trong lúc tìm kiếm về cha ruột cậu cũng vô tình tìm thấy được tình yêu cho chính bản thân mình. Sau khi tấm màn bí mật được vén lên cậu còn có thể hồn nhiên mà đối mặt với nó giống như lúc này cậu vẫn nghĩ?


Bình luận truyện