Tất cả
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Ở giới tu chân, Liên Hoa Tôn Chủ cơ bản đồng nghĩa với Thần. Không đề cập tới đệ tử thân truyền của y được tôn sùng là Tam Thánh, cũng không nhắc tới đám đồ tôn, đồ đồ tôn khống chế sáu môn phái lớn giới tu chân, chỉ cần là một người hầu nho nhỏ vẩy nước quét nhà ở tiền viện, bấy giờ cũng đã khai tông lập phái, trở thành kẻ đứng đầu một phương. Phàm là người có liên quan tới Liên Hoa Tôn Chủ, dù có là hoa nhỏ cỏ non, cuối cùng cũng tạo hóa phi phàm, có khả năng nhập đạo.


Đủ thấy vị tôn chủ này là một tồn tại chí cao vô thượng cỡ nào. Mà bấy giờ, vị Liên Hoa Tôn Chủ động tay một cái liền chấn động tam giới này đang buồn rầu hết sức. Y bế quan trăm năm, cuối cùng cũng thấy được thiên đạo, vốn tưởng rằng phi thăng ở ngay trước mắt, không ngờ đập vào mí mắt lại là cảnh tưởng này …


Trong mây mù hào quang đầy trời, thang trời sụp đổ hóa thành vạn sao rải rác tứ phương, ánh sáng nhạt lấp lánh như đom đóm trong rừng, suy yếu làm lòng người kinh hoảng. Nhìn kỹ lại, thật ra vẫn có thể trông thấy hình dạng thang trời, tiếc rằng đánh mất căn cơ, không cách nào tiến thêm một bước về trước. Gần trăm ngàn năm qua, giới tu chân không một người phi thăng. Thẩm Thanh Huyền tưởng rằng đạo tâm chư tử không thành, chướng ngại tầng tầng, lại không ngờ đường thông thiên sụp đổ, chặt đứt con đường phi thăng. Chỉ có thể tới đây thôi sao?

Danh sách chương truyện Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Chương 1: Liên Hoa Tôn Chủ —— Thẩm Thanh Huyền Chương 2: Người đứng đầu thiên hạ Chương 3: Mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa Chương 4: Thần tiên đánh nhau (khiêu khích) Chương 5: Vũ nhục (trêu ghẹo) Đế tôn hết lần này tới lần khác! Chương 6: Người đứng đầu Thiên Đạo, là người đẹp nhất Chương 7: Bí cảnh Nguyệt Lạc Chương 8: Cố lên, tiểu hoa đào Chương 9: Thế gian này cũng chỉ Thẩm Thanh Huyền nhận nổi hắn Chương 10: Thiệt thiệt thiệt là đáng yêu! Chương 11: Người của ngươi Chương 12: Ngươi lạnh không? Ta thấy hơi lạnh Chương 13: Sư thúc, ngươi thích ta phải không? Chương 14: Đại lão tận sức dời gạch Chương 15: Cố Kiến Thâm ngứa ngáy trong lòng, sao có thể buông y ra, hận không thể ôm người về Duy Tâm Cung khóa lại Chương 16: Ghen rồi? Chương 17: Không muốn rời xa ngươi Chương 18: Trời đất tạo thành Chương 19: Duy Tâm Cung và ta, đều đang chờ ngươi Chương 20: Tình kiếp … không phải chuyện một người Chương 21: Thẩm Thanh Huyền nói: "Có thể tới sưởi ấm cho ta không?” Chương 22: Chạm chút thôi mà Chương 23: Lên giá ngay tại chỗ ChÆ°Æ¡ng 24: Cố Kiến Thâm trả lời không chút do dá»±: €œThích.” Chương 25: Nếu không phải ngươi khi sư diệt tổ, trời cũng chẳng phạt tới trên đầu ngươi Chương 26: Một mảnh tâm ý ~~~ Chương 27: Giấy viết thư nho nhỏ không chứa nổi tình ý ta dành cho ngươi Chương 28: Thẩm Thanh Huyền cười nói: "Thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi ư?” Chương 29 Chương 30: Thẩm Thanh Huyền: "Ta cảm thấy, ngọc giản hỏng rồi!” Chương 31: Nhen lửa hương nhân duyên Chương 32 Chương 33: Còn cầu hôn nữa hay không? Chương 34 Chương 35: Bệ hạ không vui, Bệ hạ hơi giận xíu rồi! Chương 36: Không phải quân không lấy chồng Chương 37: “Ta?” Cố Kiến Thâm nói, “Một cỗ tử thi ngoài bãi tha ma mà thôi, bò về nhân gian cũng không có chỗ để đi.” Chương 38: Bỏ trốn Chương 39: Thay đổi triều đại Chương 40: Đế hậu tình thâm Chương 41: Hái sao trời Chương 42: Lại châm hương nhân duyên Chương 43: Có qua có lại mới toại lòng nhau Chương 44: Đây là Cố Kiến Thâm làm?? Chương 45: Một bọn Tâm Vực Chương 46 Chương 47: Ngươi hãy thử thích ta Chương 48: Ngay cả Tần ca ca cũng không bằng lòng gần gũi với Thâm Nhi sao? Chương 49: Đỏ tươi như thế bắt mắt như thế chẳng lành như thế! Chương 50

Bình luận truyện