Thông tin truyện

Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường QAQ

Bạn đang đọc truyện Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường QAQ của tác giả Quỷ Tiếu. Thế giới thứ nhất: Thanh mai trúc mã kịch bản, tình cảm dưỡng thành. Hạ Nhiên: "A... mỹ nhân cười một cái xx một cái!" Mỹ nhân nào đấy quay đầu lại, cong môi cười đầy ý tứ. Thế giới thứ hai: tận thế văn. Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ của cùng tác giả.

Bình luận truyện