Tất cả
Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Tiền Xuyến Tử xưa nay không hề biết rằng hệ thống này đã trở nên phổ biến, ngủ một giấc là có thể gặp được, bản thân là một kẻ chẳng có chút khí chất nào cũng có thể trói buộc được, thậm chí còn như thể bị cưỡng chế. 


"Chẳng lẽ... mình đã chết? Ngủ rồi bất ngờ chết?" Tiền Xuyến Tử không khỏi nghi ngờ. "Chết chết cái Đ*! Chết thì làm việc thế nào được! Ông đây vất vả lắm mới tìm được một đối tác phù hợp với yêu cầu." Hệ Thống nào đó tức đến hộc máu. 


Tiền Xuyến Tử rất khó hiểu. Loại người qua đường Giáp như mình thế quái nào lại được con hàng trí tuệ này nhìn trúng? Cô rất bình thường, thật sự rất bình thường, ngay cả tên cũng là người qua đường Giáp. 

Danh sách chương truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 1-1: Chương đệm: Trên trời rơi xuống một hệ thống Chương 1-2: Đại gia, ta là chạy đường (1) Chương 2: Đại gia, ta là chạy đường (2) Chương 3: Đại gia, ta là chạy đường (3) Chương 4: Đại gia, ta là chạy đường (4) Chương 5: Đại gia, ta là chạy đường (5) Chương 6: Đại gia, ta là chạy đường (6) Chương 7: Đại gia, ta là chạy đường (7) Chương 8: Đại gia, ta là chạy đường (8) Chương 9: Đại gia, ta là chạy đường (9) Chương 10: Đại gia, ta là chạy đường (10) Chương 11: Đại gia, ta là chạy đường (11) Chương 12: Đại gia, ta là chạy đường (12) Chương 13: Đại gia, ta là chạy đường (13) Chương 14: Đại gia, ta là chạy đường (14) Chương 15: Đại gia, ta là chạy đường (15) Chương 16: Đại gia, ta là chạy đường (16) Chương 17: Đại gia, ta là chạy đường (17) Chương 18: Đại gia, ta là chạy đường (18) Chương 19: Đại gia, ta là chạy đường (19) Chương 20: Đại gia, ta là chạy đường (20) Chương 21: Đại gia, ta là chạy đường (21) Chương 22: Đại gia, ta là chạy đường (22) Chương 23: Đại gia, ta là chạy đường (23) Chương 24: Đại gia, ta là chạy đường (24) Chương 25: Đại gia, ta là chạy đường (25) Chương 26: Đại gia, ta là chạy đường (26) Chương 27: Đại gia, ta là chạy đường (27) Chương 28: Đại gia, ta là chạy đường (28) Chương 29: Đại gia, ta là chạy đường (29) Chương 30: Đại gia, ta là chạy đường (30) Chương 31: Đại gia, ta là chạy đường (31) Chương 32: Đại gia, ta là chạy đường (32) Chương 33: Đại gia, ta là chạy đường (33) Chương 34: Đại gia, ta là chạy đường (34) Chương 35: Đại gia, ta là chạy đường (35) Chương 36: Đại gia, ta là chạy đường (36) Chương 37: Đại gia, ta là chạy đường (37) Chương 38: Đại gia, ta là chạy đường (38) Chương 39: Đại gia, ta là chạy đường (39) Chương 40: Đại gia, ta là chạy đường (40) Chương 41: Đại gia, ta là chạy đường (Hoàn) Chương 42: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (1) Chương 43: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (2) Chương 44: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (3) Chương 45: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (4) Chương 46: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (5) Chương 47: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (7) Chương 48: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (7) Chương 49: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (8)

Bình luận truyện