Tất cả
Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần

Cuộc sống không như ta chọn, vì vận mệnh vốn đã sắp đặt trước. Nhưng nếu muốn thay đổi số mệnh thì chắc chắn có rồi, chỉ là phải thay đổi nó như thế nào? Cuộc sống là một cuốn phim, và mỗi con người đều là diễn viên chuyên nghiệp. Chỉ khi người đó chết đi thì vai diễn trong cuốn phim lớn kết thúc một người. Bởi thế cho dù là người thường hay diễn viên, họ cũng đang diễn theo vở kịch mà Chủ thần đã viết.


Cũng như Văn Anh, một cô gái đã bị lựa chọn trước với vai trò là kẻ không may mắn, đứng dưới nhìn ngọn giáo để nhận lấy đủ lời đã kích. Bất quá, Chủ thần đã sắp đặt cho cô vai diễn này thì cô cũng nên làm tốt nó một chút. Nào là cô bị bao nuôi, còn có lời bảo chân đạp ba thuyền bọn họ cười vì bảo rằng thuyền cô lật cả rồi. Bản thân chính là Thần thê nhưng sao lại đi quyến rũ bệ hạ? Nhưng có ai biết, tất cả bọn họ đều bị lừa, và cuốn vào vai diễn mà cô đã đóng. Bọn họ ngu ngốc đến mức bị cô thâu tóm chẳng hay.

Danh sách chương truyện Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần

Chương 1: Không gian Chương 2: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (1) Chương 3: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (2) Chương 4: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (3) Chương 5: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (4) Chương 6: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (5) Chương 7: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (6) Chương 8: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (7) Chương 9: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (8) Chương 10: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (9) Chương 11: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (10) Chương 12: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (11) Chương 13: Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng (12) Chương 14: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (1) Chương 15: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (2) Chương 16: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (3) Chương 17: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (4) Chương 18: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (5) Chương 19: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (6) Chương 20: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (7) Chương 21: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (8) Chương 22: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (9) Chương 23: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (10) Chương 24: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (11) Chương 25: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (12) Chương 26: Quân phiệt chó săn (1) Chương 27: Quân phiệt chó săn (2) Chương 28: Quân phiệt chó săn (3) Chương 29: Quân phiệt chó săn (4) Chương 30: Quân phiệt chó săn (5) Chương 31: Quân phiệt chó săn (6) Chương 32: Quân phiệt chó săn (7) Chương 33: Quân phiệt chó săn (8) Chương 34: Quân phiệt chó săn (9) Chương 35: Quân phiệt chó săn (10) Chương 36: Quân phiệt chó săn (11) Chương 37: Quân phiệt chó săn (12) Chương 38: Quân phiệt chó săn (13) Chương 39: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (1) Chương 40: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (2) Chương 41: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (3) Chương 42: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (4) Chương 43: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (5) Chương 44: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (6) Chương 45: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (7) Chương 46: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (8) Chương 47: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (9) Chương 48: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (10) Chương 49: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (11) Chương 50: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (12)

Bình luận truyện