Tất cả
Mộc Lan Đi Theo Kỹ

Ai nha, có ai có thể nói cho nàng biết, đây là tình huống gì thế này? Nàng rõ ràng học theo Mộc Lan ở trong truyện, giả trai để vào quân doanh, nhưng kết cục lại bị tên nhị hoàng tử đó phát hiện, ngày đêm đều cùng hắn "đánh giặc"? Không không không! Rõ ràng là nàng muốn đánh giặc ngoại xâm nha, chứ hoàn toàn không có ý định "đánh nhau " ở trên giường! Hắn thật ác độc, ngày đêm đều không muốn tha cho nàng, để cho nàng cảm thấy nàng dường như là bị hỏng rồi! Thật đau, thật đau! Hu hu, nàng phải làm thế nào bây giờ? Muốn ở cũng không được, muốn trốn cũng không xong! Nàng chỉ muốn giúp ích cho đất nước, không phải đến để thỏa mãn cơn dục vọng của hắn!

 

Nhưng biết làm sao đây, hắn không buông tay nàng ra được! Dục vọng của hắn dành cho nàng đều không có cách nào có thể dừng lại. Muốn buông tay hắn? Nàng dám! Hừ, đừng mơ tưởng! Hắn nhất định phải để nàng tham gia vào cái trận "đại chiến" kia, để cho nàng ba ngày ba đêm cũng không thể xuống giường được! Từ khi có nàng ở bên, cuộc sống của hắn dường như là vô cùng tốt đẹp. Như vậy là được rồi! Nàng chính là của hắn, của riêng một mình hắn! Hắn mãi mãi sẽ không buông tay nàng.

Bình luận truyện