Tất cả
Minh Vương

Diêm Vô Cực y thuật cao siêu, tuấn mỹ âm lãnh, cứu một người, giết một người. Như là chưởng quản sinh tử Diêm La vương, bởi vậy người giang hồ xưng hắn vì Minh vương! Nữ phẫn nam trang Hướng Tịnh Tuyết, trong lúc vô ý bị Diêm Vô Cực cứu trở về Vong Ưu cốc, trở thành hắn lấy nhân, vì bảo mệnh, không dám tiết lộ chính mình là thân nữ nhi. Tuy rằng nàng chính là cái nữ lưu hạng người, so với đại trượng phu càng đỉnh thiên lập địa. Vì thay đổi những yêu cầu vô lý của Minh Vương, nàng dũng cảm ngỗ nghịch hắn, chống đối hắn! Nhưng mà chọc giận hắn kết cục, đó là bị chỉnh sống không bằng chết……


Thẳng đến có một ngày, nàng ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai muốn hắn thay đổi chủ ý, trước tiên phải thay đổi khẩu vị của hắn, vừa vặn nàng trù nghệ không sai, làm một tay hảo đồ ăn, đủ để cho hắn ngón trỏ đại động, khẩu vị đại khai! Lại không nghĩ rằng, này ngược lại làm cho Minh vương động tưởng “ăn nàng” ý niệm trong đầu, sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc, lại bùm bùm nai con loạn chàng……Mời các bạn cùng theo dõi những chuyển biến tiếp theo của truyện Minh Vương.

Bình luận truyện