Tất cả
Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên
[Nghịch Hiệp OL] có bảy chức nghiệp môn phái, theo thứ tự là Võ Đang, Thiếu Lâm, Ngự Y Cốc, Thủy Phủ, Doanh Nhẫn, Kỵ Binh Dũng Mãnh Quân, Vật  m Sơn Trang. Võ Đang, Thiếu Lâm theo thứ tự là vật lý cùng pháp thuật MT, Ngự Y là bác sĩ, Thủy Phủ là pháp sư, Doanh Nhẫn là thích khách, Kỵ Binh Dũng Mãnh Quân giống như cung thủ, mà Vật  m Sơn Trang thì tương tự kiểu triệu hoán sư, là chức nghiệp duy nhất trong trò chơi có thể triệu hoán bảo bảo, năng lực công kích mặc dù không cao, nhưng năng lực khống chế lại là nhân tài kiệt xuất của tất cả môn phái.

Minh tinh nổi tiếng Lăng Thù lần này được mời tham gia làm người đại diện cho game này đã giúp lượt tiêu thụ tăng lên đáng kể, nhân vật của y là Thù Duyên thuộc môn phái Vật  m Sơn Trang. Nhiệm vụ chính của Thù Duyên là hướng dẫn những người chơi cấp thấp đi vượt phó bản. Cũng như mọi ngày y vẫn làm rất tốt công việc của mình thì bị cái hệ thống phát ngôn hỗn đản kia thông báo lung tung rằng cái gì mà chỉ cần giết được y sẽ được thưởng lớn. Đã vậy nhân vật đang ở cấp 75, vậy mà do bị giết nhiều quá cuối cùng lại tụt xuống cấp 74. Mà cái kẻ hại y ở phút chót chính là gã Sát Thủ Hữu Tình kia. Thù này lão tử tất báo a!!

Bình luận truyện