Thông tin truyện

[Mau Xuyên Hệ Thống] Thanh Mai Trúc Mã Nhà Bên

[Mau Xuyên Hệ Thống] Thanh Mai Trúc Mã Nhà Bên
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Dư Bạch nghe thấy con số tích phân da mặt kéo xuống dưới, cô hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, đều bị cô vì làm nhiệm vụ mở ra các loại bàn tay vàng, không có biện pháp, khi đó chỉ có thể công lược nam xứng, mà nam xứng lại là lão nhị của nữ chủ ngàn năm, mỗi lần cô làm nữ xứng đều là các loại quấy rối, trở ngại nam xứng trở thành nam chủ, cho nên mỗi lần nam xứng phát sinh điểm gì cô đều phải dùng tánh mạng tới thêm đem du, mà cô lại lười biếng chết, mỗi lần mở ra bàn tay vàng liền một giây hoàn thành, đáng thương cuối cùng chỉ còn 200 phân......


Mà bây giờ Dư Bạch cô đã xuất hiện ở đây rồi, nam nữ chính từ nhỏ bên nhau lớn lên, mà nữ xứng Dư Bạch vừa gặp nam chủ đã bắt đầu thích, vẫn luôn thích suốt mười lăm năm, mà nam chính chỉ xem cô là em gái, nhưng nữ xứng không cam lòng, liền tìm chút lưu manh vây quanh nữ chủ, nhưng cuối cùng bị nam chủ phát hiện âm mưu, liền cùng nữ xứng đoạn tuyệt quan hệ, kết cục cuối cùng nữ chủ cùng nam chủ ở bên nhau, mà nữ xứng tương đối thảm, bởi vì đau lòng mà bị mất trong tai nạn xe. Trước mắt nhiệm vụ chính là nghĩ mọi cách làm nam chủ thích cô, mà nữ chủ thích nam xứng.

Bình luận truyện