Tất cả
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Thương Triệt là đại thiếu gia cao cao tại thượng, sống tại hành tinh cấp cao trong ngân hà, đang vui vui vẻ vẻ đi du lịch thì xuyên về địa cầu lạc hậu, lại còn đen đủi xuyên trúng thời mạt thế. Mộc Bác và Mộc Dịch là anh em song sinh, trong khi Mộc Bác chân chính là cường giả giữ chức vụ thiếu tướng, thì Mộc Dịch lại mang hình tượng thiếu gia thanh thuần.

Mộc Bác thích Mộc Dịch nhưng chưa kịp nói thì mạt thế đến, Mộc Dịch bị hôn thê danh nghĩa của Mộc Bác đẩy vào bầy thây ma đói ăn. Mộc Bác không cam lòng, bắt Mộc Dịch về xích dưới tầng hầm, bắt đầu quá trình nuôi dưỡng thây ma. Thương Triệt vừa vặn xuyên vào cơ thể thây ma Mộc Dịch.

Mộc Bác đối xử với Mộc Dịch rất mực sủng nịnh, mà Thương Triệt, sau khi đánh thức dị năng của mình ở hành tinh cấp cao, dần trở nên cường đại, trở thành dị năng giả mạnh nhất mạt thế, cũng chỉ ỷ lại vào một mình người "ca ca" này. Sóng, gió, chia cắt, ly gián, cũng không thể ngăn lại tình cảm của bọn họ, đối phương với họ là duy nhất, là năng lượng, là động lực. Họ sống và chiến đấu bởi vì còn có đối phương. Giữa mạt thế khốc liệt lại tồn tại một thứ tình cảm đẹp như vậy, thử hỏi có bao nhiêu ngọt ngào, lại có bao nhiêu chua xót?

Bình luận truyện