Tất cả
Mạng Xem Mặt Vũ Trụ
Tôi và bạn trai Lâm Tuấn Kiệt chính thức chia tay. Tuy nói mười hai năm, nhưng thực ra cũng chỉ là tên ngốc này "một bên tình nguyện", tự tính từ hồi cấp hai cho tôi mượn vở chép bài tập đến giờ. Thực tế là, tốt nghiệp xong mỗi người một hướng, trong một lần tình cờ gặp lại mới bắt đầu kết giao, tổng cộng không đến tám tháng. Tôi có thể xem là người phụ nữ biết tính tương lai nếu lấy một anh chàng công sở với vị trí nhỏ mãi không khá nổi kia. Nên thà chia tay sớm cho bớt đau khổ. 


Tôi quyết định lên các trang web xem mắt để tìm một đối tượng tốt. Đột nhiên một tiêu đề đập vào mắt chính là năm chữ "Mạng xem mặt vũ trụ" Với mỗi quý cô có thể sống qua năm lần xem mặt mà không phát điên, trang web sẽ thưởng cho một món quà thần bí. Khá thú vị nên tôi quyết định tìm hiểu người ngoài vũ trụ xem sao.


Chiếc Lamborghini màu vàng lóe sáng có thể áp đảo chúng sinh này, đang đỗ trước mặt tôi, cửa xe đột nhiên nâng lên, một đại soái ca từ trong bước xuống. soái ca nhìn tôi, hơi hé miệng Cô Thư phải không? Thì ra đây là người xem mắt ngoài vũ trụ với tôi. Liệu cuộc xem mắt này sẽ ra sao có thành công không?...

Danh sách chương truyện Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

Chương 1: Mạng xem mặt vũ trụ (1) Chương 2: Mạng xem mặt vũ trụ (2) Chương 3: Gặp gỡ số 1 (1) Chương 4: Gặp gỡ số 1 (2) Chương 5: Gặp gỡ số 1 (3) Chương 6: Gặp gỡ số 1 (4) Chương 7: Gặp gỡ số 1 (5) Chương 8: Gặp gỡ số 1 (6) Chương 9: Gặp gỡ số 1 (7) Chương 10: Gặp gỡ số 1 (8) Chương 11: Gặp gỡ số 2 (1) Chương 12: Gặp gỡ số 2 (2) Chương 13: Gặp gỡ số 2 (3) Chương 14: Gặp gỡ số 2 (4) Chương 15: Gặp gỡ số 2 (5) Chương 16: Gặp gỡ số 2 (6) Chương 17: Gặp gỡ số 3 (1) Chương 18: Gặp gỡ số 3 (2) Chương 19: Gặp gỡ số 3 (3) Chương 20: Gặp gỡ số 3 (4) Chương 21: Gặp gỡ số 3 (5) Chương 22: Gặp gỡ số 3 (6) Chương 23: Gặp gỡ số 3 (7) Chương 24: Gặp gỡ số 3 (8) Chương 25: Gặp gỡ số 3 (9) Chương 26: Gặp gỡ số 3 (10) Chương 27: Gặp gỡ số 3 (11) Chương 28: Gặp gỡ số 3 (12) Chương 29: Gặp gỡ số 4 (1) Chương 30: Gặp gỡ số 4 (2) Chương 31: Gặp gỡ số 4 (3) Chương 32: Gặp gỡ số 4 (4) Chương 33: Gặp gỡ số 4 (5) Chương 34: Gặp gỡ số 4 (6) Chương 35: Gặp gỡ số 4 (7) Chương 36: Gặp gỡ số 4 (8) Chương 37: Gặp gỡ số 4 (9) Chương 38: Gặp gỡ số 4 (10) Chương 39: Gặp gỡ số 4 (11) Chương 40: Gặp gỡ số 4 (12) Chương 41: Anh chàng cao bồi Chương 42: Bắt đầu với số 5 (1) Chương 43: Bắt đầu với số 5 (2) Chương 44: Bắt đầu với số 5 (3) Chương 45: Bắt đầu với số 5 (4) Chương 46: Bắt đầu với số 5 (5) Chương 47: Bắt đầu với số 5 (6) Chương 48: Bắt đầu với số 5 (7) Chương 49: Bắt đầu với số 5 (8) Chương 50: Đại kết cục

Bình luận truyện