Tất cả
Man Nữ Hiệp

Sư phụ nói, nàng là cửu âm huyền mạch, không thể sống quá ba tuổi. Có thể sống đến mười tám tuổi đã là kỳ tích, trừ phi nàng tìm một đồng nam để thành thân. Nếu không, không quá hai năm, cái mạng nhỏ của nàng liền không giữ được. Nhưng mà sư phụ chưa có nói đồng nam là cái gì ?? Là nam nhân họ Đồng sao ? Nàng còn chưa có tìm được họ Đồng, thì đã nhặt được một cái họ Mạc ở trên núi. Cái kẻ gọi là Mạc Ly, là nam nhân không sai a. Mặc dù có chút thích lắm mồm. Tính tình có chút cứng nhưng tay nghề lại thật tốt lắm, chiếu cố cho nàng thật thỏa đáng. Nếu không tìm thấy họ Đồng, không bằng đem hắn giữ ở bên cạnh cả đời.

Vị nữ hiệp cứu hắn một mạng Lạc Băng Nhi cũng thực kì quái, mang bộ dáng của một tiểu cô nương. Nhưng cô nương này việc nhà cái gì cũng đều không biết , cả tự chiếu cố mình cũng thật tệ. Kết quả là hắn được cứu nhưng lại phải để ý cuộc sống của cả hai người. Vấn đề là nàng không mong cái gì, chỉ nghĩ xuống núi tìm một nam nhân cùng nàng thành thân làm vợ làm chồng. Như thế thì hắn bằng cách nào báo đáp ân cứu mạng? Chả nhẽ muốn hắn lấy thân báo đáp sao? Mời các bạn cùng theo dõi chuyển biến tiếp theo của truyện.

Bình luận truyện