Tất cả
Ma Vương Chinh Đồ

Trãi qua một thời gian đã bắt đầu sinh ra Thiên Đạo, sáng tạo ra vùng đất mới có tên là hồng mông vạn thế.Mà ở đây có hai vị diện gồm Thượng vị diện, Trung vị diện, Hạ vị diện trong vũ trụ này. Khởi đầu từ thuở sơ khai, Thượng vị diện đã xuất hiện hai thế lực đứng đầu thiên địa tối cao, ngang hàng với thiên đạo vô thượng, nắm giữ địa vị Chí Tôn pháp tắc, hai thế lực này thống lĩnh tất cả các vị diện của Thượng vị diện vũ trụ. Trung, Thượng các vị diện thế lực nghe đến đều phải cúi đầu triều bái. Hai thế lực đó là Hồng Mông Tiên Giới và Hỗn Mang Ma Giới!


Ma vương Hoa Thiên Thương tuy ma lực đỉnh cao nhưng cầm binh chưa tốt, Ma Đế đưa hắn đến Thiên Vũ lục địa nhận lấy thân phận con cháu trực hệ của Kiếm Thế Hầu Phủ, mục tiêu là tự xây dựng lấy thế lực của mình với điều kiện phong ấn chín thành ma lực. Cũng từ lúc đó, nhân giới Thiên Vũ đại lục hoành không xuất thế một tông phái chấn nhiếp bát phương, kinh động quỷ thần! - Thương Đế Tông!

Bình luận truyện