Tất cả
Ma Quỷ Lộ
Ma Quỷ Lộ là một tiểu thuyết  nổi danh trong cộng đồng những ai yêu thích những chuyện đan xen giữa lịch sử và tiên hiệp. Chuyện lấy bối cảnh về một triều đại có thật trong lịch sử Việt Nam và những âm mưu quyền biến bên trong đó.


Hoa lư từng là kinh đô của nước Đại cổ việt do nhà Tiền Lê đứng đầu, cuối đời nhà Tiền Lê các thái tử chỉ biết kéo bè kết đảng chém giết lẫn nhau tranh giành ngôi vị mà không thèm bén mảng đến thế sự, sau hơn 8 tháng đất nước không có vua, cuối cùng cũng có một vị thái tử tên là Long Việt đã đánh bại tất cả người anh em của mình để lên ngôi, nhưng chỉ sau ba ngày lên ngôi, vị vua mới bị Long Đĩnh chính là người em cùng mẹ giết chết, với sự độc ác của mình Long Đĩnh đã lên được ngai vàng lấy hiệu Lê Ngọa Triều.


Sự độc ác của Long Đĩnh sớm đã bị nhân dân thầm ghét cay, cộng thêm cái thú ăn chơi hoang tàn, hoang dâm vô độ, độc ác như lang sói, càng làm dân thêm căm thù, rất có thể có một cuộc nổi dậy lật đổ nhà Tiền Lê của nông dân.


Không cần đợi nhân dân nổi dậy lật đổ nhà Tiền Lê thì Long Đĩnh đã bệnh mà chết, vua vừa chết, quan điện tiền chỉ huy sứ là Lý Công Uẩn được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân cùng các vị quan thần chức cao đã lên ngôi vua lập ra Đại Việt Quốc, mở ra một thời kì huy hoàng nhất mà lịch sử biết đến cho đến hiện tại.

Bình luận truyện