Tất cả
Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Bạn đang đọc truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử của tác giả Ninh Lang.  Đám quan lại:” Gian tặc Đỗ Anh Vũ bắt nạt ấu chúa, gian loạn hậu cung, kiêu hoành ngang ngược, là kẻ đại ác.”

Đám nhân sĩ giang hồ:” Đỗ tặc tàn bạo hống hách, coi mạng người như cỏ rác, điên đảo thị phi, tàn sát trung lương vô số, là loạn quốc tặc!”

Đỗ Anh Vũ :” Không cần khoa trương như vậy nha, con người ta tương đối điệu thấp...”

Ngày thượng ngự triều đình, tối tọa hạ mỹ nhân. Đây là câu chuyện của hắn. Đây là câu chuyện về đệ nhất quyền thần.

Nếu yêu thích thể loại lịch sử, bạn có thể đọc thêm Cửu Trọng Tử hay Ma Tước Tướng Quân

Danh sách chương truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 51: Đỗ tiểu tử thăng chức ký! Chương 52: Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Chương 53: Tô lão đại trở về. Chương 54: Nguyễn gia vào kinh. Chương 55: Bệ Hạ, không nạp tiền làm sao có thể mạnh lên! Chương 56: Hồng Hà thương hội đình nghị. Chương 57: Binh! Chương 58: Đao! Chương 59: Tây Xưởng khởi động. Chương 60: Cùng Tô Chính lần thứ hai. Chương 61: Đào Nguyễn chi tranh. Chương 62: Hồng Hạc Lâu. Chương 63: Vận mệnh chuyển động. Chương 64: Ta chính là cần đám nhân tài như các ngươi! Chương 65: Vừa nhấc la lỵ lên, chúng sinh liền cúi đầu! Chương 66: Nguyệt Hắc Phong Cao! Chương 67: Kết thúc ngay từ khi bắt đầu. Chương 68: Ánh trăng không hiểu lòng ta! Chương 69: Cùng Lê Nghi Phượng lần đầu tiên. Chương 70: Chiến tranh chưa đến, hậu viện liền cháy. Chương 71: Anh họ! Chương 72: Quân doanh. Chương 73: Quân uy. Chương 74: Tây Xưởng xuất hàng. Chương 75: Trước trận mài đao. Chương 76: Lịch sử tối cường vận lương quân?! Chương 77: Long Trì điểm tướng. Chương 78: Trước giờ xuất quân! Chương 79: Tây Tiến! Chương 80: Chia binh. Chương 81: Vô gian đạo. Chương 82: Đại vương bảo ta đi tuần núi. Chương 83: Như bẻ cành cong. Chương 84: Kẻ câu rồng. Chương 85: Cùng Cao Lương Kỳ lần đầu tiên. Chương 86: Sa lầy! Chương 87: “Đồ chơi” của Đoàn tiểu thư. Chương 88: Phá ải! Chương 89: Tuyệt lương sách Chương 90: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu! Chương 91: Anh hùng! Chương 92: Chiến sự thăng cấp. Chương 93: Chiết kích trầm sa. Chương 94: Trong cơn mưa lớn . Chương 95: Anh hùng là nhìn thấy giống nhau! Chương 96: Đại Việt vinh quang! Chương 97 Chương 98: Đệ Cửu Điện Tiền Chỉ Huy Sứ! Chương 99: Quân Pháo! Chương 100: Quân Mã!

Bình luận truyện