Tất cả
Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Bạn đang đọc truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử của tác giả Ninh Lang.  Đám quan lại:” Gian tặc Đỗ Anh Vũ bắt nạt ấu chúa, gian loạn hậu cung, kiêu hoành ngang ngược, là kẻ đại ác.”

Đám nhân sĩ giang hồ:” Đỗ tặc tàn bạo hống hách, coi mạng người như cỏ rác, điên đảo thị phi, tàn sát trung lương vô số, là loạn quốc tặc!”

Đỗ Anh Vũ :” Không cần khoa trương như vậy nha, con người ta tương đối điệu thấp...”

Ngày thượng ngự triều đình, tối tọa hạ mỹ nhân. Đây là câu chuyện của hắn. Đây là câu chuyện về đệ nhất quyền thần.

Nếu yêu thích thể loại lịch sử, bạn có thể đọc thêm Cửu Trọng Tử hay Ma Tước Tướng Quân

Danh sách chương truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 1: Xuyên Qua. Chương 2: Thăng Long thành năm đó có thiếu niên ( Phần đầu). Chương 3: Thăng Long thành năm đó có thiếu niên ( Phần cuối). Chương 4: Tiểu Thái Tuế Đỗ Anh Vũ. Chương 5: Đêm dài. Chương 6: Thế Cục. Chương 7: Mê Cục ( Phần đầu) Chương 8: Mê Cục ( Phần cuối) Chương 9: Loạn cục. Chương 10: Bố Cục ( Phần đầu) Chương 11: Bố Cục ( Phần cuối) Chương 12: Ngoại Cục ( Bên ngoài cục) Chương 13: Lão tướng quân. Chương 14: Bảo vật của Đỗ Công Tử. Chương 15: Đại nhân vật. Chương 16: Vì một Đại Việt khoẻ mạnh, tiến lên đi thiếu niên. Chương 17: Tóc ngắn cùng tóc dài. Chương 18: Thời điểm tới. Chương 19: Ứng Thiên Phủ Cao thị. Chương 20: Quái Tự. Chương 21: Một đêm không an tĩnh. Chương 22: Trùng nhân. Chương 23: Tế Đàn. Chương 24: Tới! Chiến a! (1) Chương 25: Tới! Chiến a! (2) Chương 26: Đằng sau bóng tối, chính là ánh sáng. Chương 27: Ngươi nói ngươi gọi là cái gì? Chương 28: Vì Đại Việt...! Chương 29: Tây Xưởng. Chương 30: Chiến thuyền. Chương 31: Cùng Tô Chính lần đầu tiên. Chương 32: Tây Uyển mị ảnh. Chương 33: Mùi của chiến tranh. Chương 34: Tô gia một nhà đều là đại lão. Chương 35: Kế thừa y bát. Chương 36: Cô cô! Ta thật sự không muốn cố gắng nữa! Chương 37: Yến tiệc mùa thu (1) - Diện Thánh! Chương 38: Yến tiệc mùa thu (2) - Hiến Vũ. Chương 39: Yến tiệc mùa thu (3) - Thượng Lâm tử đệ. Chương 40: Phong vân khởi - Tân thế lực! Chương 41: Trần gia người đến. Chương 42: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây! Chương 43: Cùng Mạc Hiển Tích lần đầu. Chương 44: Thánh Dực Vệ - Dũng Nghĩa Vô Song. Chương 45: Hàng xóm mới. Chương 46: Những bước đầu tiên. Chương 47: Gió nổi lên rồi! Chương 48: Mạch nước ngầm. Chương 49: Bệ hạ, mời ngài nhập cục đi thôi! Chương 50: Từ bây giờ ngươi sẽ được gọi là....

Bình luận truyện