Tất cả
Lưu Quang Nhập Họa

Bạn đang đọc truyện Lưu Quang Nhập Họa của tác giả Liễm Chu. "Võ công mà thôi, cũng không phải quá quan trọng, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được."

"Nếu ta nói ta luyến tiếc thì sao? Phế đi võ công của nàng, ai tới bảo hộ bổn công chúa."

Đây là câu chuyện tương ái tương sát của công chúa hai nước, lấy bổi cảnh thù nước hận nhà, sau là cuộc sống gia đình bình lặng.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Quận Chúa Muốn Sủng Thê hay Mạc Đạo Vô Tâm của cùng tác giả.

Bình luận truyện