Tất cả
Lưu Hương Đạo Soái
Trong võ lâm, có bảy phái kiếm lớn, trong bảy đại kiếm phái đó, duy Hoa Sơn phái có nữ Chưởng môn nhân, sự kiện này bắt đầu từ Nam Dương. Từ Thục Chân tiếp nhận quyền Chưởng môn, nhưng cũng bắt đầu từ lúc Hoa Sơn phái suy vi dần dần. Dù vậy, sơn môn vẫn theo con đường chánh nghĩa, không hề hành động bại hoại. Những nữ Chưởng môn nhân các đời sau đều cẩn thận giữ gìn di huấn của Từ Thục Chân, hết sức thận trọng trong việc tuyển chọn môn đồ, thà thu nhận ít là có được những môn nhân sáng giá hơn là thu nhận bừa bải bất chấp kẻ thiếu tư cách.


Vào thời kỳ phồn thịnh nhất, Hoa Sơn phái có số môn nhân lên hơn bảy trăm, nhưng đến đời Ẩm Vũ đại sư chọn môn đồ cực kỳ khe khắc. Phàm ai thuộc giới võ lâm cũng đều biết như vậy. Khô Mai đại sư là đệ tử chân truyền y bát của Ẩm Vũ đại sư. Theo truyền thuyết trên giang hồ, thì năm mười ba tuổi, vì muốn nhập môn Hoa Sơn phái, Khô Mai đại sư không ngại hứng tuyết dầm sương luôn bốn ngày đêm quỳ tại Hoa Sơn. Mời các bạn cùng đón đọc truyện Lưu Hương Đạo Soái.

Bình luận truyện