Tất cả
Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]
Tả Khâu Siêu Nhiên cũng không giữ Mã Cảnh Chung nữa, bởi vì hắn biết, Mã Cảnh Chung tuyệt đối không bỏ trốn. Mã Cảnh Chung cũng không phải là không dám giao đấu với họ, mà là trong lòng áy náy vì thế căn bản sẽ không ra tay. Ai cũng có thể thấy, vợ chồng Mã Cảnh Chung là vậy là có điều khó nói. Mọi người đều không nguyện ý đi bức bách một đôi vợ chồng đang có khổ tâm, gặp hoạn nạn. Vợ chồng Mã Cảnh Chung ngồi trên ghế nhìn nhay, năm người Tiêu Thu Thủy yên lặng đứng chờ, ở bên ngoài ánh hoàng hôn đã lặng lẽ phủ xuống, bao trùm bốn phía.

Sống làm người Hoán Hoa, chết làm ma Hoán Hoa, không phải anh đã nói vậy sao? Chuyện hôm nay là anh nhất thời hồ đồ,  vẫn coi anh là hảo hán Hoán Hoa kiếm phái, đương nhiên là cùng nhau đi đối phó với Quyền Lực bang! Quyền Lực bang người đông thế mạnh... cô thật sự không đủ dũng cảm nói với Mạnh tiên sinh... Ngay cả bên cạnh Mạnh tiên sinh cũng có người của Quyền Lực bang, càng huống hồ... huống hồ trong bụng San nhi, đã mang con của anh và cô...


Bình luận truyện