Tất cả
Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Bạn đang đọc truyện Lui Ra, Để Trẫm Đến! của tác giả Du Bạo Hương Cô. Tiểu bạch kiểm cô cho là, một câu "Hoành thương thúc ngựa", một giây sau mũ giáp phụ thân, trường thương trong tay, một người thành quân, thiên quân vạn mã khả năng gϊếŧ thất tiến thất xuất!

_Thất tiến thất xuất: Dựa thuyết con trai Lưu Bị bị quân Tào bao vây, tướng lĩnh Triệu Vân vì cứu ấu chủ Lưu Thiền bảy lần vào vòng vây quân Tào bảy lần gϊếŧ ra.

Quỷ lao bệnh trong mắt cô, miệng niệm "Tinh la kỳ bố"*, Trời xanh như lọng tròn, đất đai tựa cuộc cờ, bài binh bố trận, hạ bút thành văn!

_Tinh la kỳ bố: Bày ra như sao giăng rợp trời, những quân cờ trên bàn cờ, hình dung số lượng nhiều phân bố rộng.

Đây cmn đâu thể tính phản khoa học!

Rõ ràng là ván quan tài khoa học bị thần học đóng đinh!

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày hay Vãn Thiền.

Danh sách chương truyện Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 1: Đi đày Chương 2: Đồ thiên thạch chó chết! Chương 3: Cô ả thành thật à? Chương 4: Quan tài thần học đóng đinh Chương 5: Phúc lợi tân thủ đến chậm Chương 6: Quốc tỷ, ngôn linh Chương 7: Chữ kí văn tâm Chương 8: Người không thể xem vẻ bề ngoài Chương 9: Trông mơ giải khát Chương 10: Chư hầu chi đạo Chương 11: Nhanh như điện chớp, mô-tơ Dayun Chương 12: Tìm nơi ngủ trọ Chương 13: Đêm mưa Chương 14: Người khôn giữ mình Chương 15: Tứ đẳng bất canh Chương 16: Thiếu một cỗ thi thể Chương 17: Sỉ nhục (Thượng) Chương 18: Sỉ nhục (Trung) Chương 19: Sỉ nhục (Hạ) Chương 20: Hộ khẩu mịt mù Chương 22: Hạ độc Chương 23: Điền sư Chương 24: Hiếu thành Chương 25: Hiền hòa Chương 26: Tương hỗ là người công cụ Chương 27: Vào thành Chương 28: Tiểu nương tử ~ Chương 29: Đánh cược Chương 30: Cứu ta! Chương 31: Bộ mặt thành phố Chương 32: Trò chuyện Chương 33: Chử lão tiên sinh Chương 34: Nhặt lại nghiệp cũ (Thượng) Chương 35: Nhặt lại nghiệp cũ (Trung) Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41: Đây là một cao thủ Chương 42: Đây là một cao thủ (Trung) Chương 43: Đây là một cao thủ (Hạ) Chương 44: Một mảnh chân tướng trong trò ghép hình Chương 45: Thích gọi gì thì tùy Chương 46: Chuộc về Chương 47: Ngài có muốn đi theo ta? Chương 48: Chờ ba lượng bạc tiền của lang quân Chương 49: Văn tâm thay xà đổi cột Chương 50: Văn tâm bị thay xà đổi cột (Hạ) Chương 51: Mua vò rượu Chương 52: Tạo rượu bán rượu (Thượng)

Bình luận truyện