Tất cả
Long Phụng Bảo Thoa Duyên

Thiết Ma Lặc theo lời Đoạn Khuê Chương nhận Phi Long kiếm phổ gia truyền của Đoạn gia, và bái Ma Kính lão nhân, sư phụ của Nam Tễ Vân làm sư phụ những muốn trả mối thù phụ thân Thiết Côn Lôn bị chết dưới ám toán của lão tặc Dương Mục Lao và Đậu gia bị Vương Bá Thông tiêu diệt. Cũng thời gian đó Nam Tễ Vân quen biết với nữ hiệp Hạ Lăng Sương kiếm pháp cao cường, còn Thiết Ma Lặc cũng mang theo hình bóng của thiếu nữ Hàn Chỉ Phân ái nữ của Hàn Trạm.


Bảy năm sau, Thiết Ma Lặc tái xuất giang hồ, cũng là lúc An Lộc Sơn tạo phản. Chàng cùng với các lộ anh hùng nổi lên tấn công Long Miên cốc tiêu diệt sào huyệt của Vương Bá Thông, lúc này y đã là tay sai của An Lộc Sơn, hơn nữa con trai y là Vương Long Khách còn nuôi dã tâm muốn lợi dụng cả An Lộc Sơn để mưu đồ bá nghiệp. Những ta ngộ liên miên, khiến khí phách anh hùng của Thiết Ma Lặc làm rung động phương tâm Vương Yến Vũ và đã được nàng cùng sư huynh Triển Nguyên Tu ( người cũng yêu sư muội sâu sắc ) không ít lần giúp đỡ, vào sinh ra tử chống lại quân giặc lẫn kẻ thù. Nhưng Thiết Ma Lặc đã đính hôn với Hàn Chỉ Phân cùng ngày với Nam Tễ Vân và Hạ Lăng Sương thành hôn, để lại nỗi ghen tức không nguôi cho Vương Long Khách.

Danh sách chương truyện Long Phụng Bảo Thoa Duyên

Chương 1: Hồi 1 Chương 2: Tình thiên một đám mây u ám - Bạch minh thân thế ái tình sinh Chương 3: Lòng tốt không ngờ gây ngộ nhận - Nhẫn nhịn nào hay mộng thành không Chương 4: Tự có hùng tâm xây đại nghiệp - Một thân nhất kiếm đấu quần hào Chương 5: Vô địch thần tiên phùng địch thủ - Đa tình hồng phấn hỏi tình lang Chương 6: Dị nghị tranh nhau bầu thủ lãnh - Đồng thanh hưởng ứng cử ra ai Chương 7: Hải ngoại dị nhân gây dựng nghiệp - Trung Nguyên hào kiệt kết hùng minh Chương 8: Kiếm khí tung hoành cùng chế địch - Phương tâm hỗn loạn dậy nghi ngờ Chương 9: Mây tan trăng sáng chân tình hiện - Gưỡng vỡ trâm lìa hối chẳng nguôi Chương 10: Quần thoa mới biết giang hồ hiểm - Mỹ nữ anh tài chiến ác nhân Chương 11: Hận mình không phải thân nam tử - Đành phụ thâm tình mỹ nhân ân Chương 12: Tranh cãi gặp nhau như chẳng biết - Đa tình phút chốc hóa vô tình Chương 13: Phượng mờ loan khuất tình sao nỡ - Hổ đấu long tranh có được chi Chương 14: Thạch phá thiên kinh truyền tin dữ - May tan trăng rạng hiện chân tình Chương 15: Cái hiệp lâm chung di trọng thác - Anh hùng trúng phục gặp kiều oa Chương 16: Minh châu há dễ đầu hàng giặc - Bảo kiếm tung bay phá ải tình Chương 17: Hồ hải quyết lòng theo hiệp khách - Rừng hoang hổ thẹn với hồng nhan Chương 18: Tình thật lý gian hiềm khó tránh - Bên đường ngưng mắt hận càng thêm Chương 19: Râu kia cằm nọ sinh nghi vấn - Đồn thổi nghe qua ý tự thương Chương 20: Lòng muốn cầu duyên lời khó tỏ - Tương phùng vô ý hận thêm sâu Chương 21: Sao đành gió cuốn mây bay mãi - Rốt cuộc nhớ thương xót dạ tình Chương 22: Cái bang vấn tội kinh hiệp khách - Ma nữ hung hăng cứu ái đồ Chương 23: Bạn khách phiêu bồng mình lạc lõng - Kinh hoa nghiêng ngả chuyện đôi tình Chương 24: Lợi danh mê hoặc thôi bằng hữu - Họa sát ngay bên tối xót thương Chương 25: Mưu gian kế độc quân nham hiểm - Trung nghĩa khó toàn khổ tướng quân Chương 26: Anh hùng hội nổi cơn binh biến - Luận võ trường nhận lại ngọc nhân Chương 27: Giả Phượng hư Hoàng cười chẳng dứt - Chân tâm thật ý giải nghi ngờ Chương 28: Thiết chưởng diệt cừu tâm đại khoái - Kim chương truyền chỉ chuyện ly kỳ Chương 29: Công chúa phi xa truyền thánh chỉ - Tướng quân tặng mã trợ anh hào Chương 30: Giai tế khó cầu bi hiệp nữ - Nhu tình nhầm gửi bỏ quê hương Chương 31: Xú diện từ tâm thành bạn quý - Lời ngon kế độc lưới vây giăng Chương 32: Ý muốn Ngưu Lang theo Chức Nữ - Lòng mơ vương đế phụ hồng nhan Chương 33: Phá vỡ mưu gian hay quỷ mị - Kinh qua hoạn nạn rõ chân tình Chương 34: Cổ bảo phục binh khai chiến mạc - Hoang sơn trượng nghĩa cứu ma đầu Chương 35: Cứu mệnh dược thành thôi mệnh dược - Vô Tình Kiếm ngộ hữu tình nhân Chương 36: Lấy ái thay cừu lòng hiệp sĩ - Đổi ân thành oán dạ gian hung Chương 37: May có sư huynh qua phá trận - Tạm bắt chủ mưu hí ma đầu Chương 38: Diệu kế trừ hung trợ tình lữ - Một lòng kháng địch giúp nguyên nhung Chương 39: Hiệp nghĩa có lòng tha bại khấu - Nữ ma chưởng lực hãi phàm phu Chương 40: Dị quốc hung binh thương đại tướng - Núi hoang phục giáp khốn anh hào Chương 41: Phá trận huy đao thương nhược nữ - Đằng không phi tác cứu anh hào Chương 42: Hàn hải cát bay chôn cựu oán - Không sơn mưa bụi dệt tân sầu Chương 43: Khó tỏ ân cừu lòng hỗn loạn - Chưa hay thiện ác lắm lời gian Chương 44: Đáng tiếc tông sư thiên vị lệch - Giận vung bảo kiếm diệt tà ma Chương 45: Tráo trở lọc lừa thay hắc bạch - Giấu tay ném đá hại anh hào Chương 46: Thị phi thật giả nên phân biện - Bạn địch ân cừu mãi ngẩn ngơ Chương 47: Song hiệp bị cầm phùng cựu hữu - Quần hùng tụ hội định tân minh Chương 48: Kiếm vung hại bạn người xa lánh - Cờ dựng cơ đồ bỗng chốc không Chương 49: Tai họa nhiều lần gặp ma nữ - Tử sinh trọn kiếp với tình lang Chương 50: Trời đất bao la ai tác chủ - Mênh mang ân oán lại từ đây

Bình luận truyện