Tất cả
Linh Vũ Thiên Hạ

Lục Thiếu Du, một thanh niên bị xuyên không đến một thế giới khác, một đại lục mà nơi đây lấy Vũ vi Cường, lấy Linh vi Tôn. Hắn nhập vào thân thể của một vị Thiếu gia phế vật của gia tộc họ Lục, không có địa vị, thường xuyên bị người trong gia tộc khinh thường còn thua cả nô bộc trong nhà. Một cơ duyên may mắn làm hắn từ một thiếu niên trói gà không chặt, có được cơ thể Linh Vũ song tu, Vũ giả toàn hệ mà chỉ trong truyền thuyết mới có.


Từ đó, con đường chinh phục thiên hạ của hắn mở rộng thênh thang. Với mưu sâu kế hiểm, những cuộc chiến không khoan nhượng và những màn mây mưa cùng giai nhân. Tất cả như là những món gia vị làm tăng thêm tính đặc sắc, hấp dẫn của bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ này. Từ việc hắn bị người vợ cả của Cha giết hại, đem lại cơ duyên cho đến việc bị yêu thú truy đuổi nơi sơn mạch. Cơ duyên nắm quyền Chưởng môn tại Phi Linh Môn ở Cổ Vực cho đến đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Tam Tông Tứ Môn. Hãy cùng theo dõi bộ truyện được đánh giá hay nhất hiện nay nhé.


Vũ giả: Vũ khí, Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, Vũ phách, Vũ tướng, Vũ suất, Vũ vương, Vũ tôn, Vũ đế.


Linh giả: Linh khí, Linh đồ, Linh sĩ, Linh sư, Linh phách, Linh tướng, Linh suất, Linh vương, Linh tôn, Linh đế.

Ngũ hệ: Vũ giả, Vũ kỹ được chia thành năm loại Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong.

Danh sách chương truyện Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 351: Cường ngạnh chống lại Chương 352: Địa ảnh kiếm quyết Chương 353: Đồ vạn vi hùng (*) (1) Chương 354: Đồ vạn vi hùng (*) (2) Chương 355: Cường giả Vũ Vương Chương 356: Tông chủ Vân Dương tông (1) Chương 357: Tông chủ Vân Dương tông (2) Chương 358: Không kiêu ngạo, không siểm nịnh Chương 359: Lại gặp lần thứ hai (1) Chương 360: Lại gặp lần thứ hai (2) Chương 361: Song tam chi chiến Chương 362: Cường giả chân chính Chương 363: Nhuyễn ngọc vào lòng (1) Chương 364: Nhuyễn ngọc vào lòng (2) Chương 365: Đại phát (1) Chương 366: Đại phát (2) Chương 367: Bộ ngực quá nhỏ Chương 368: Lạt thủ tồi hoa Chương 369: Một điều kiện (1) Chương 370: Một điều kiện (2) Chương 371: Ảo cảnh Vũ Linh Chương 372: Thứ tự trên Long bảng (1) Chương 373: Thứ tự trên Long bảng (2) Chương 374: Tiểu tử điên cuồng Chương 375: Thiên Ba kiếm quyết Chương 376: Khí tức quỷ dị (1) Chương 377: Khí tức quỷ dị (2) Chương 378: Có dám ứng chiến? Chương 379: Tên hề nhảy nhót (1) Chương 380: Tên hề nhảy nhót (2) Chương 381: Một chiêu đánh bại Chương 382: Lần đầu gần nữ sắc (1) Chương 383: Lần đầu gần nữ sắc (2) Chương 384: Trong vạn vũ lâu Chương 385: Đệ tam Long bảng (1) Chương 386: Đệ tam Long bảng (2) Chương 387: Hồng Lăng bức hôn Chương 388: Kia là cái gì? (1) Chương 389: Kia là cái gì? (2) Chương 390: Mãnh hổ, nghịch long Chương 391: Bắt đầu đột phá (1) Chương 392: Bắt đầu đột phá (2) Chương 393: Ngưng tụ hồn đan Chương 394: Động tĩnh cuồng bạo (1) Chương 395: Động tĩnh cuồng bạo (2) Chương 396: Dị biến khi đột phá Chương 397: Lột xác chân chính (1) Chương 398: Lột xác chân chính (2) Chương 399: Đột phá Vũ Phách Chương 400: Bí mật Vũ đan (1)

Bình luận truyện