Tất cả
Linh Vũ Thiên Hạ

Lục Thiếu Du, một thanh niên bị xuyên không đến một thế giới khác, một đại lục mà nơi đây lấy Vũ vi Cường, lấy Linh vi Tôn. Hắn nhập vào thân thể của một vị Thiếu gia phế vật của gia tộc họ Lục, không có địa vị, thường xuyên bị người trong gia tộc khinh thường còn thua cả nô bộc trong nhà. Một cơ duyên may mắn làm hắn từ một thiếu niên trói gà không chặt, có được cơ thể Linh Vũ song tu, Vũ giả toàn hệ mà chỉ trong truyền thuyết mới có.


Từ đó, con đường chinh phục thiên hạ của hắn mở rộng thênh thang. Với mưu sâu kế hiểm, những cuộc chiến không khoan nhượng và những màn mây mưa cùng giai nhân. Tất cả như là những món gia vị làm tăng thêm tính đặc sắc, hấp dẫn của bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ này. Từ việc hắn bị người vợ cả của Cha giết hại, đem lại cơ duyên cho đến việc bị yêu thú truy đuổi nơi sơn mạch. Cơ duyên nắm quyền Chưởng môn tại Phi Linh Môn ở Cổ Vực cho đến đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Tam Tông Tứ Môn. Hãy cùng theo dõi bộ truyện được đánh giá hay nhất hiện nay nhé.


Vũ giả: Vũ khí, Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, Vũ phách, Vũ tướng, Vũ suất, Vũ vương, Vũ tôn, Vũ đế.


Linh giả: Linh khí, Linh đồ, Linh sĩ, Linh sư, Linh phách, Linh tướng, Linh suất, Linh vương, Linh tôn, Linh đế.

Ngũ hệ: Vũ giả, Vũ kỹ được chia thành năm loại Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong.

TAGs
linh vũ

Danh sách chương truyện Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1: Nhân phẩm có vấn đề (1) Chương 2: Nhân phẩm có vấn đề (2) Chương 3: Băng hỏa lưỡng trọng thiên Chương 4: Lục gia Chương 5: Thiếu gia mệnh khổ Chương 6: Mật thất trong kho củi Chương 7: Âm dương Linh - Vũ quyết (1) Chương 8: Âm dương Linh - Vũ quyết (2) Chương 9: Luyện hóa linh đan Chương 10: Đột phá Chương 11: Tuyển chọn vũ kỹ Chương 12: Vũ kỹ phòng ngự Chương 13: Thanh Linh khải giáp biến hóa Chương 14: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa (1) Chương 15: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa (2) Chương 16: Nhìn ngươi có chút tiền đồ Chương 17: Lục Vô Song Chương 18: Mua dược liệu Chương 19: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (1) Chương 20: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (2) Chương 21: Luyện chế quán đỉnh đan Chương 22: Tam trọng Vũ đồ Chương 23: Bán đan Chương 24: Bị đánh Chương 25: Tẩy tủy đan (1) Chương 26: Tẩy tủy đan (2) Chương 27: Luyện đan thất bại Chương 28: Tăng cường thực lực Chương 29: Mỹ nam nhân trong bồn tắm Chương 30: Đột phá Chương 31: Con đường về sau Chương 32: Cùng mỹ nữ đồng hành Chương 33: Ném ra tám ngàn sáu trăm kim tệ Chương 34: Vân Dương Tông Chương 35: Tiện tỳ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Chương 36: Cẩu nô tài muốn chết (1) Chương 37: Cẩu nô tài muốn chết (2) Chương 38: Ta xông tới là được rồi Chương 39: Một mình đối địch Chương 40: An bài Chương 41: Bình luận tranh Chương 42: Tăng Nguyên Đan Chương 43: Bế quan luyện đan Chương 44: Tỷ thí năm sau Chương 45: Từ đường Lục gia Chương 46: Chuẩn bị tế tổ Chương 47: Kiểm tra Chương 48: Thiên phú thật tốt (1) Chương 49: Thiên phú thật tốt (2) Chương 50: Bỗng nhiên nổi tiếng

Bình luận truyện