Tất cả
Liệt Nữ Đấu Phu

Hu hu… Nàng thật muốn chết! Y phục không chỉnh tề bị nam nhân ôm vào khách điếm. Hai người còn “cùng phòng” suốt cả đêm. Lần này người trong thành sẽ nghĩ thế nào? Chỉ  trách nàng bởi vì tức hắn mà đi với nam nhân khác “tương thân “. Kết quả lại bị hạ dược,mắt thấy sẽ phải thất thân nhưng…May hắn còn “Anh hùng ” đi cứu nàng. Mặc dù hắn có rất “Hảo tâm” giúp nàng “giải độc “. Nhưng quá trình thật”kinh thiên động địa” làm người ta thẹn thùng…

Thôi,dù sao nàng không phải  bị hắn “Thượng” sáu năm rồi sao? Nhiều thêm một đêm cũng không có gì khác biệt. Thảm thì thảm là trải qua “thảm kịch” một đêm này.” Bí mật gian tình” của bọn họ cũng phơi bày ra ánh sáng. . . Nhưng nàng quả thật không muốn lấy hắn nha!!!!!!!>_


Bình luận truyện