Thông tin truyện

Liên Hoa Bảo Giám

Đỗ Trần nằm úp dưới đất, nhìn lão đạo sĩ mồm niệm kinh phật trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt béo núc của lão cười gian, đạo bào dính đầy dầu mỡ, tay áo trái quấn một miếng bơ, bên hông cài một cặp cánh gà vàng rộm, tay cầm cái chân giò béo ngậy, ăn như quỷ đói đầu thai. Ngươi không phải là thân thích với Địa Tạng vương chứ, chín mươi chín kiếp của ngươi, một kiếp cũng đủ xuống địa ngục rồi, thế... thế mà ngươi còn được làm người.


Bốn kiếp trước ngươi là nữ, còn mưu sát thân phu.

Năm kiếp trước ngươi phạm thượng làm loạn, là tên phản tặc...

Sáu kiếp trước ngươi buôn bán trẻ em...

Hai mươi kiếp trước, ngươi mở hắc điếm.

Bốn mươi tám kiếp trước, ngươi bán cả bố ruột.

Tám mươi mốt kiếp trước, ngươi bán thuốc giả.

Chín mươi chín kiếp trước, ngươi, ngươi không ngờ đào mộ tổ của người khác, lấy trộm tín vật, đi lừa một quả phụ mù.


Liên Hoa Bảo Giám là một truyện thuộc thể loại truyện ma pháp, hài hước. Nhân vật chính là Đỗ Trần, một tên trộm có kỹ thuật cực cao. Không may cho hắn trộm ai không trộm lại trộm nhầm sư phụ của Tề thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cuối cùng bị Bồ Đề Lão Tổ bắt chuyển thế tu hành và gắn cho hắn hoa Sen lên mông. Chỉ khi nào tu thành Bát Quái Liên Hoa mới có thể thân cận nữ sắc.
Danh sách chương

Bình luận truyện