Tất cả
Liên Hoa Bảo Giám

Đỗ Trần nằm úp dưới đất, nhìn lão đạo sĩ mồm niệm kinh phật trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt béo núc của lão cười gian, đạo bào dính đầy dầu mỡ, tay áo trái quấn một miếng bơ, bên hông cài một cặp cánh gà vàng rộm, tay cầm cái chân giò béo ngậy, ăn như quỷ đói đầu thai. Ngươi không phải là thân thích với Địa Tạng vương chứ, chín mươi chín kiếp của ngươi, một kiếp cũng đủ xuống địa ngục rồi, thế... thế mà ngươi còn được làm người.


Bốn kiếp trước ngươi là nữ, còn mưu sát thân phu.

Năm kiếp trước ngươi phạm thượng làm loạn, là tên phản tặc...

Sáu kiếp trước ngươi buôn bán trẻ em...

Hai mươi kiếp trước, ngươi mở hắc điếm.

Bốn mươi tám kiếp trước, ngươi bán cả bố ruột.

Tám mươi mốt kiếp trước, ngươi bán thuốc giả.

Chín mươi chín kiếp trước, ngươi, ngươi không ngờ đào mộ tổ của người khác, lấy trộm tín vật, đi lừa một quả phụ mù.


Liên Hoa Bảo Giám là một truyện thuộc thể loại truyện ma pháp, hài hước. Nhân vật chính là Đỗ Trần, một tên trộm có kỹ thuật cực cao. Không may cho hắn trộm ai không trộm lại trộm nhầm sư phụ của Tề thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cuối cùng bị Bồ Đề Lão Tổ bắt chuyển thế tu hành và gắn cho hắn hoa Sen lên mông. Chỉ khi nào tu thành Bát Quái Liên Hoa mới có thể thân cận nữ sắc.
Danh sách chương truyện Liên Hoa Bảo Giám

Chương 1: Tiết Tử Bách Thế Ác Nhân, Sự Sỉ Nhục Của Gia Tộc St Kain Chương 2: Vì Mông Đít Nở Hoa Mà Nỗ Lực Chương 3: Thế Giới Đấu Thần Chương 4: Thánh Khí Chương 5: Cưỡng Gian Thánh Khí Chương 6: Vô Tỏa Bất Khai Chương 7: Ai Đả Chương 8: Liên Hoa Nội Kình (1) Chương 9: Liên Hoa Nội Kình (2) Chương 10: Công Chúa, Đừng Bắt Ta Hôn Nàng Chương 11: Dạ Tập Chương 12: Thí Nghiệm Chương 13: Giá Trị Chương 14: Kim Tệ Chương 15: Xung Đột Chương 16: Án Mạng Tại Giáo Đường Chương 17: Diệt Môn Chương 18: Vì Ngươi Mà Bọn Họ Bị Lột Da Chương 19: Ba Phần Lễ Vật Chương 20: Tài Sản Của Tài Chính Đại Thần Chương 21: Cái Bánh Lớn Chương 22: Báo Đáp Chương 23: Giao Dịch Và Tìm Cừu Chương 24: Khảo Thí Chết Người Chương 25: Tiểu Thư, Xin Tự Trọng Chương 26: Dây Chuyền Chương 27: Đấu Thần Khảo Thí (1) Chương 28: Đấu Thần Khảo Thí (2) Chương 29: Quá Quan Trảm Tướng (1) Chương 30: Quá Quan Trảm Tướng (2) Chương 31: Nhập Bọn Chương 32: Tống Biệt Chương 33: Âm Thanh Báo Điềm Xấu (1) Chương 34: Âm Thanh Báo Điềm Xấu (2) Chương 35: Âm Thanh Báo Điềm Xấu (3) Chương 36: Lão Thần Côn (1) Chương 37: Lão Thần Côn (2) Chương 38: Lão Thần Côn (3) Chương 39: Người Đẹp Trong Tượng (1) Chương 40: Người Đẹp Trong Tượng (2) Chương 41: Chẩn Tai (1) Chương 42: Chẩn Tai (2) Chương 43: Chẩn Tai (3) Chương 44: Thí Cổ Sanh Hoa Chương 45: Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (1) Chương 46: Nhà Tù Thánh Khí, Cưỡng Gian Không Thương Lượng (2) Chương 47: Nhà tù thánh khí? Cưỡng gian không thương lượng! (3) Chương 48: Bán Thân Làm Nô, Không Cần! Chương 49: Thiên Sứ Thuỷ Thân (1) Chương 50: Thiên Sứ Thủy Thân (2)

Bình luận truyện