Thông tin truyện

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Làm Sao Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn của tác giả Miêu Bát Tiên Sinh.


Con người đã sinh ra thì cũng có lúc chết đi, cái chết, nếu xem nhẹ nó, thì nó chỉ tựa lông hồng, nếu thấy nó nặng, thì không khác gì Thái Sơn.Đây có thể xét theo hai khía cạnh, hoặc là tâm thái của người sắp từ giã cõi đời, hoặc là người ngoài đối mặt với cái chết của người khác,

Luôn có một vài người, rõ ràng là danh nhân một cõi, được vạn người kính ngưỡng, sở hữu năng lực tuyệt trần, lại bị chết nhẹ tựa lông hồng (*), không sao hiểu nổi. Người mà có thể trở thành danh nhân, tâm tính chắc chắn không tầm thường, kiểu người này khi chịu cái chết không xứng đáng, chắc chắn sẽ có chấp niệm trong lòng.

(* nhẹ tựa lông hồng: ở đây dùng với nghĩa "cái chết bị coi thường, không xứng đáng", khác với nghĩa tích cực "coi nhẹ cái chết" mà ta thường gặp)

Linh hồn có chấp niệm trong lòng, cũng không phải nhờ một bát canh Mạnh Bà là có thể làm họ quên hết chuyện cũ trong quá khứ, linh hồn không đủ thanh khiết thì không thể đi vào vòng luân hồi.

Lúc này, thì cần ——

Xin chào, đây là Bộ Tinh lọc linh hồn của Địa phủ, mã số 666 - Lục Hằng sẽ phục vụ ngài, tôn chỉ phục vụ của chúng tôi là: Đáp ứng yêu cầu được chết nặng tựa Thái Sơn của ngài, hơn nữa chắc chắn không OOC!

Lục Hằng: "Ghi danh sách sử rồi, đánh giá lần này chắc chắn sẽ có S+!"

Bộ trưởng: "Lục Hằng, sao cậu lại xé CP rồi! Trừ lương! Cắt thưởng! Cắt cắt cắt!!!"

Lục Hằng: "Lãnh đạo, cái này đúng là không phải lỗi của tôi mà QAQ"

Người bí ẩn: Sờ đầu.


Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn đừng bỏ lỡ Tôi Muốn Anh Cười hay Sau Khi Chia Tay, Tôi Với Ông Chủ Cưới Vội.


Bình luận truyện