Tất cả
Làm Quả Phụ Thật Khó

Kiếp trước, nàng tham vinh hoa phú quý, thầm mong một cuộc sống giàu sang, người người vọng ngưỡng. Chính vì vậy nàng bị phụ thân bán vào Tống phủ làm thiếp. Cuối cùng nhi tử chính mình mang nặng đẻ đau, đi một vòng qua quỷ môn quan mới sinh hạ được, lại bị người khác cướp đoạt. Bản thân kết cuộc là chết dưới mộc côn.


Quế Thanh Thanh nàng được ông trời thương xót cho nàng trọng sinh vào thân xác cũ và về mười năm trước. Nếu đã được sống một lần nữa như vậy, nàng thật sự không muốn tranh cường háo thắng, không muốn quan tâm ai vinh ai bại, chẳng cần lo tính mưu bày kế hãm hại lẫn nhau nữa. Nàng thầm nghĩ nếu đã được sống lại một nữa, vậy hà tất gì cứ rơi vào đau khổ, nàng sẽ làm lại cuộc đời mới, gầy dựng tương lai cho bản thân mặc dù chỉ có hai bàn tay trắng. Nàng sẽ có cuộc sống mới, cùng gia đình mình, sẽ vượt qua nghèo đói Còn những kẻ đã hãm hại nàng, những kẻ trước kia chà đạp nàng, muốn nàng sống không bằng chết, thân bại danh liệt thì... đi chết đi!

Bình luận truyện