Thông tin truyện

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt của tác giả Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt

Thế nhưng...

"Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi.

Người đối diện cười hàm hậu kêu: "Tức phụ nhi, Tiêu Tiêu".

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Trời Sinh Cốt Phú Quý hay HE Cùng Ảnh Đế Thầm Mến.

Bình luận truyện