Tất cả
Kỳ Tích Vương Tọa

Mọi chuyện bắt đầu từ một tên nam nhi có tên Sở Thiên tuổi trẻ tài cao ở đại lục có nhân duyên trời ban cho linh hồn xuyên về ba vạn năm trước ở Man Hoang đại lục. Một thể kỷ thần bí và nhiều thứ còn chưa được khám phá. Ở đây có đầy đủ mọi loại linh đan diệu dược, các thần thú quý hiếm đã vậy còn là một nơi giàu có thịnh vượng, chỉ cần nhìn xuống xung quanh bao phủ các tầng lớp bảo tàng cùng các kỳ trân dị bảo muốn dùng thì cứ việc dùng tùy ý sử dụng.


Tuy nhiên ở đây nền khoa học cũng chưa phát triển lắm, các phương tin thông tin bị hạn chế, khoa học cũng chưa phát triển, y học vẫn còn thô sơ và lạc hậu, không có ánh sáng của những đèn điện, cùng với sự cai quản lạc hậu tri thức hạn chế. Trí nhớ cùng kinh nghiệm của hắn ở ba vạn năm trước vẫn còn lưu giữ giúp hắn sinh tồn và đi lên con đường vinh quang phát triển ở nơi này, mọi việc tùy ý của hắn làm, hắn tung hoành thiên hạ, ở đỉnh cao của vương tọa.

Danh sách chương truyện Kỳ Tích Vương Tọa

Quyển 1 - Chương 1-1: Thiếu niên thần bí (1) Quyển 1 - Chương 1-2: Thiếu niên thần bí (2) Quyển 1 - Chương 2: Mộng Kinh Vũ (1) Quyển 1 - Chương 2-2: Mộng Kinh Vũ (2) Quyển 1 - Chương 3: Đã bị khai trừ Quyển 1 - Chương 4: Đại sư chấn động Quyển 1 - Chương 5: Nguyên lực nồi chiên (1) Quyển 1 - Chương 5-2: Nguyên lực nồi chiên (2) Quyển 1 - Chương 6: Đại kế kiếm tiền (1) Quyển 1 - Chương 6-2: Đại kế kiếm tiền (2) Quyển 1 - Chương 7: Sở thiên bạo lực (1) Quyển 1 - Chương 7-2: Sở Thiên bạo lực (2) Quyển 1 - Chương 8: Mạng ngươi không còn dài (1) Quyển 1 - Chương 8-2: Mạng ngươi không còn dài (2) Quyển 1 - Chương 9: Thành chủ thất sách (1) Quyển 1 - Chương 9-2: Thành chủ thất sách (2) Quyển 1 - Chương 10: Luyện dược trận siêu cấp (1) Quyển 1 - Chương 10-2: Luyện dược trận siêu cấp (2) Quyển 1 - Chương 11: Đánh cuộc xa hoa (1) Quyển 1 - Chương 11-2: Đánh cuộc xa hoa (2) Quyển 1 - Chương 12: Hung hăng vả mặt (1) Quyển 1 - Chương 12-2: Hung hăng vả mặt (2) Quyển 1 - Chương 13: Tự rước lấy nhục (1) Quyển 1 - Chương 13-2: Tự rước lấy nhục (2) Quyển 1 - Chương 14-1: Đại tiểu thư tức giận xấu hổ (1) Quyển 1 - Chương 14-2: Đại tiểu thư tức giận xấu hổ (2) Quyển 1 - Chương 15-1: Không kịp hối tiếc (1) Quyển 1 - Chương 15-2: Không kịp hối tiếc (2) Quyển 1 - Chương 16-1: Âm mưu ngoan độc (1) Quyển 1 - Chương 16-2: Âm mưu ngoan độc (2) Quyển 1 - Chương 17: Ngăn cơn sóng dữ Quyển 1 - Chương 18: Tìm ra hung thủ Quyển 1 - Chương 19: Phản kích

Bình luận truyện