Tất cả
Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Bạn đang đọc truyện Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma của tác giả Phi Phi Ngã Tâm. Mỗi vị diện đều có một nam sủng yêu nghiệt của cô, ngang ngược cô, hóa ra đều là cùng một người.

#Người bị bệnh bạch tạng cười: "Người của ta, chỉ có thể thuộc về ta."

#Nam thần bệnh kiều một tay ôm cô vào trong lòng, thanh âm sầu triền miên dùng hết ôn nhu lưu luyến một đời: "Bạch Bạch, tất cả những gì của anh đều là của em, kể cả anh..."

Đời đời kiếp kiếp tình thâm không phụ, kí chủ bệnh kiều dắt tay nam thần yêu nghiệt, ác trị 3000 Vị Diện, vô số người lạnh run: "Chúng tôi phải về nhà."

Hệ thống khóc tại không gian hệ thống: "Kí chủ đại nhân, hết bệnh kiều."

Nếu yêu thích những truyện cùng thể loại, bạn có thể đọc thêm Tiểu Điểm Tâm Ngọt Ngào hay Vì Em Mà Đắm Say.

Danh sách chương truyện Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 1: Hệ Thống Trung Nhị, Cố Gắng Lên Chương 2: Từ Xưa Tới Nay Thâm Tình Đều Không Lưu Lại Được Chương 3: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (1) Chương 4: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (2) Chương 5: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (3) Chương 6: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (4) Chương 7: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (5) Chương 8: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (6) Chương 9: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (7) Chương 10: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (8) Chương 11: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (9) Chương 12: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (10) Chương 13: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (11) Chương 14: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (12) Chương 15: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (13) Chương 16: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (14) Chương 17: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (15) Chương 18: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (16) Chương 19: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (17) Chương 20: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (18) Chương 21: Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa (19) Chương 22: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (20) Chương 23: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (21) Chương 24: Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa (22) Chương 25: Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa (23) Chương 26: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (24) Chương 27: Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa (25) Chương 28: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (26) Chương 29: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (27) Chương 30: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (28) Chương 31: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (29) Chương 32: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (30) Chương 33: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (31) Chương 34: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (32) Chương 35: Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa (33) Chương 36: Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa (34) Chương 37: Thiên Kim Hào Môn Đừng Hắc Hóa (35) Chương 38: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (36) Chương 39: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (37) Chương 40: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (38) Chương 41: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hoá (39) Chương 42: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hoá (40) Chương 43: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (41) Chương 44: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (42) Chương 45: Thiên Kim Hào Môn, Đừng Hắc Hóa (43) Chương 46: Thiên kim hào môn đừng hắc hóa (44) Chương 47: Thiên kim hào môn, đừng hắc hoá (45) Chương 48: Thiên kim hào môn đừng hắc hóa (46) Chương 49: Thiên kim hào môn, đừng hắc hoá (47) Chương 50: Thiên kim hào môn, đừng hắc hoá (48)

Bình luận truyện