Thông tin truyện

Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương

Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Thẩm Vu Uyên là vương hầu khác họ, là gia chủ Thẩm gia – một trong những thế gia đức cao vọng trọng ở Đại Chu, mười lăm tuổi ra trận, mười sáu thành danh, hai mươi tuổi được phong vương hầu khác họ, hai mươi tư tháo giáp về triều. Hai mươi sáu làm quan nhất phẩm, Thuận Đế đăng cơ liền phong hắn làm thái phó. Nếu bàn về quyền khuynh triều dã*, Tiêu thị chỉ là con hề nhảy nhót.


(Quyền khuynh triều dã: Ý chỉ Nhiếp Chính Vương hoặc thừa tướng, dưới một người trên vạn người, hoặc có thể nói là hoàng thượng chỉ là bù nhìn hoặc bị khống chế, hoạn quan nắm quyền)


Chẳng qua mấy năm trước Thẩm Vu Uyên bị tập kích, cột sống bị tổn thương, nửa người dưới tê liệt không còn cảm giác nên bắt đầu ru rú trong nhà. Hắn vừa lui, tựa như nắng gắt xuống núi, hàng loạt ngôi sao tranh sáng, khiến tộc Tiêu thị bò lên nên đắc ý vênh váo. Hài cốt tiên đế chưa lạnh, bọn họ đã khẩn trương soán quyền đoạt vị muốn khống chế triều chính. Đáng tiếc, bị người khác xem thành ve dẫn đường cho bọ ngựa, khi không còn tác dụng nữa cũng chỉ còn con đường tịch biên* diệt tộc.

Bình luận truyện