Tất cả

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 59-3

Trước Tiếp
Mình giải thích một chút về quan hệ anh chị em họ ở Trung Quốc, đây là theo ý hiểu của mình thông qua các bộ truyện đã đọc thôi nha, còn cụ thể thì tác giả viết sao mình edit ra như vậy.

Quan hệ anh chị em họ ở Trung Quốc cả cổ đại và hiện đại đều chia ra:

- Thứ nhất là "Đường" + ca, tỷ, muội, đệ = anh chị em họ cùng họ nội

- Thứ hai là "Biểu" + ca, tỷ, muội, đệ = anh chị em họ cùng họ ngoại, họ nhà mẹ, ví dụ như con của cậu và con của dì, khi xưng hô sẽ gọi là "Biểu" + ca (tỷ, muội, đệ).

Cho nên trong bối cảnh của bộ truyện này, Khang Vương và Việt Tú Huyện chủ là đường ca đường muội (bên mình gọi là con chú con bác) - quan hệ anh em họ rất gần, tính ra chỉ cách hai đời thôi.

Còn trong các bộ truyện khác thấy tình huống anh chị em họ kết hôn với nhau đa phần đều có quan hệ biểu ca biểu muội, thân càng thêm thân, vì bên đó quan niệm gả con gái như hắt nước đi, con của con gái (tức cháu ngoại của mình) là con nhà người ta. Còn quan hệ đường ca đường muội cưới nhau, đa phần đều cách đời rất xa.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chương