Tất cả
Kiều Kiều Sư Nương

Kiều Kiều Sư Nương của tác giả Thanh Trà Đạm Phạn là một trong những bộ truyện sắc hiệp nổi tiếng khắp nền văn học Internet hiện đại và từng được xem là bộ "Dâm thư" làm điên đảo biết bao tín đồ của thể loại này.


Nhân vật chính trong Kiều Kiều Sư Nương Truyện là Lăng Phong, con trai duy nhất của Lăng Gia ở Hàng Châu, rất giàu có, muốn lên Hoa Sơn bái sư học võ. Nhờ kỳ duyên, Lăng Phong học được bí pháp song tu độc nhất thiên hạ của chưởng môn Tiêu Dao Phái đời trước để lại, trở thành thiên địch của mọi nữ nhân...Tác Phẩm của Thanh Trà Đạm Phạn với số lượng mỹ nữ phải nói là đông "khủng khiếp" chưa từng thấy trong các Truyện Sắc Hiệp. Với văn phong dễ hiểu, súc tích, kỹ thuật mô tả các cảnh ân ái, giường chiếu... rất chi tiết và đặc sắc, đồng thời cũng khá "nặng" tác giả Thanh Trà Đạm Phạn thực sự viết nên một tuyệt tác dành cho giới sắc lang.Kiều Kiều Sư Nương thực sự là một bộ Dâm Thư đáng đọc hàng đầu! Bạn còn chờ gì nữa, mà không tận hưởng ngay?TAGs
truyện h 18

Danh sách chương truyện Kiều Kiều Sư Nương

Chương 1: Hoa hoa trùng tử Chương 2: Thụ nghệ Chương 3: Trời sanh dị bẩm Chương 4: Mỹ nữ Tử Lăng Chương 5: Ôn nhu hương khuê Chương 6: Mỹ tỳ ôn nhu Chương 7: Tình địch chi tranh Chương 8: Chân ái biểu lộ Chương 9: Thập đại mỹ nữ Chương 10: Hoa Sơn sư tỷ Chương 11: Ranh giới sanh tử Chương 12: Hồng nhan họa thủy Chương 13: Hoa sơn công địch Chương 14: Sư tỷ nương tử Chương 15: Sư nương nhu tình Chương 16: Dâm tặc được vạn người kính ngưỡng Chương 17: Cực phẩm dâm tặc Chương 18: Tiêu dao Ngự Nữ tâm kinh Chương 19: Sư nương vô số Chương 20: Dâm tặc bước đầu tiên Chương 21: Tình thiêu sư tỉ (1) Chương 22: Tình thiêu sư tỉ (2) Chương 23: Tình thiêu sư tỉ (3) Chương 24: Thất tinh ngọc châu Chương 25: Dâm tặc Cửu Vĩ Hồ Chương 26: Diện bích tư quá Chương 27: Sư tỷ tình tố Chương 28: Lục Phi Nhi dụng tình Chương 29: Sư tỷ xuân tình Chương 30: Xuân tình bột phát Chương 31: Long Phượng chi hoan Chương 32: Xuân quang sáng lạn Chương 33: Kiều kiều sư tỷ Chương 34: Sư nương tới thăm Chương 35: Tứ sư tỷ trúng dâm độc Chương 36: Hợp hoan giải độc Chương 37: Dữ ái đồng hành Chương 38: Tiêu dao song tu Chương 39: Song tu bí kíp Chương 40: Cấm kỵ phong tình Chương 41: Nhất long song phượng Chương 42: Hoa Sơn chưởng môn Chương 43: Tình hải tranh phong Chương 44: Hoa Sơn dương oai Chương 45: Sư nương chân tình Chương 46: Song phượng dật xuân Chương 47: Sư nương đồng hành Chương 48: Sư nương tỷ tỷ Chương 49: Tỷ thí sư nương Chương 50: Sư tỷ mĩ sắc

Bình luận truyện