Tất cả
Kiếm Tôn

Quyền chưởng đối kích, một tiếng bạo phá trầm thấp vang lên. Diệp Huyền lui tới thẳng cửa, mà đại tưởng lão cũng bị bức lui mấy bước. Thấy cảnh này, đám người trong từ đường đều khiếp sợ không thôi.


Tại Thanh châu này, võ giả chia thành Lục phẩm, Nhất phẩm Thối Thể cảnh, Nhị phẩm Luyện Lực cảnh, Tam phẩm Nội Tráng cảnh, Tứ phẩm Kiêm Tu cảnh, Ngũ phẩm Bất Tức cảnh, Lục phẩm Khí Biến cảnh… trên nữa là Ngự Khí cảnh. Mà Đại trưởng lão chính là tồn tại Ngự Khí cảnh thực sự, còn Diệp Huyền mới chỉ là Ngũ phẩm Bất Tức cảnh, cách nhau tới hai đại cảnh giới, nhưng một kích vừa rồi, Diệp Huyền lại chỉ hơi chút rơi xuống hạ phong.


Đại trưởng lão cũng kinh hãi không thôi, hắn biết thiên phú Diệp Huyền vô cùng tốt, còn là Thế tử mà Diệp gia tỉ mỉ bồi dưỡng, hơn nữa còn trải qua tử chiến thực sự ở ngoài, tất phải có chiến lực vượt gia. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, chiến lực của Diệp Huyền lại mạnh tới mức này! Lông cánh cứng cáp rồi! Nghĩ tới đây, sát ý trong mắt Đại trưởng lão lại càng thêm dày đặc.

Danh sách chương truyện Kiếm Tôn

Chương 1: Ai Dám Động Muội Muội Ta! Chương 2: Thất Thế Chương 3: Giới Ngục Tháp! Chương 4: Vô Địch Kiếm Thể Quyết Chương 5: Lão Sư Tốt Nhất Chương 6: Ta X Mẹ Tổ Tông Ngươi! Chương 7: Trượng Hình Đánh Chết! Chương 8: Ẩn Cảnh Chương 9: Thiên Địa Dị Tượng! Chương 10: Ai Mới Là Chủ Nhân Thanh Thành!? Chương 11: Ai Dám Nói Muội Muội Ta! Chương 12: Ta Cho Ngươi Chương 13: Ra Ngoài Chương 14: Sao Có Thể Sợ? Chương 15: Ẩn Cảnh Khác Biệt Chương 16: Nhất Kiếm Định Sinh Tử Chương 17: Lên Đài Chương 18: Quyết Chiến! Chương 19: Chuyện Này Dừng Ở Đây? Chương 20: Đối Chiến An Lan Tú! Chương 21: Chung Kết Diệp Gia Chương 22: Có Ca, Nên Vậy! Chương 23: Truy Sát Chương 24: Linh Thạch Chương 25: Hoàng Tử Chương 26: Ngộ Kiếm Chương 27: Gấp Rút Chương 28: Mẫu Thân Diệp Huyền Chương 29: Tôn Chủ! Chương 30: Chuẩn Bị Tới Đế Đô Chương 31: Đại Kiếm Tu! Chương 32: Oa, Ca Lừa Người! Chương 33: Tiểu Mập Mạp Chương 34: Kiếm Tâm Thông Minh Chương 35: Tâm Cơ Chương 36: Xuất Hai Kiếm, Coi Như Ta Thua Chương 37: Kiếm Tiên?! Chương 38: Hả Giận Chứ? Chương 39: Tác Dụng Của Kiếm Tâm Thông Minh Chương 40: Lưỡng Giới Thành Chương 41: Hắc Kỵ Chương 42: Độc Cản Ba Ngàn Hắc Kỵ Chương 43: Ngân Giáp, Kim Đao! Chương 44: Võ Đạo, Kiếm Đạo Chương 45: Tới Đế Đô Chương 46: Quấy Rầy! Chương 47: Yến Hội Bắt Đầu Chương 48: Đế Đô Đệ Nhất Mỹ Chương 49: Sỉ Nhục Chương 50: Xuất Hiện

Bình luận truyện