Tất cả
Kiếm Nghịch Thương Khung

Sau thành công của Chân Tiên, tác giả EK tiếp tục khẳng định khả năng viết truyện huyền huyễn của mình qua tác phẩm mới Kiếm Nghịch Thương Khung.  Với phong cách viết truyện cuốn hút, các trận chiến đấu kịch tính gay cấn, tình tiết logic hợp lý đan xen nhau tạo nút thắt mở ly kỳ cho câu chuyện, EK đã cuốn hút độc giả theo từng bước chân của nhân vật chính. 


Bên cạnh sự thành công của Kiếm Đạo Độc Tôn thì Kiếm Nghịch Thương Khung cũng là một trong những bộ Kiếm Tu xuất sắc với cách xây dựng hệ thống tu luyện hợp lý, sự trưởng thành của nvc không thiếu sự kỳ ngộ nhưng hiểm cảnh mà nvc phải vượt qua cũng không hề dễ dàng. Và bên cạnh "trai anh hùng" thì không thể thiếu được "gái thuyền quyên", EK không phải xây dựng một hình tượng nhân vật chính thuần tu luyện mà còn thể hiện tình cảm, sự ôn nhu của mình qua các đoạn nhân duyên trên bước đường trưởng thành. 


Câu chuyện mở đầu với hình ảnh đẹp khi luyện tập kiếm pháp, nội dung xuyên suốt tác phẩm cũng là quá trình tu luyện kiếm pháp của nhân vật chính. Bên cạnh đó là mối tình đẹp đẽ giữa trai anh hùng với gái thuyền quyên.

Danh sách chương truyện Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1: Kiếm ảnh hàn đàm (1) Chương 2: Kiếm ảnh hàn đàm (2) Chương 3: Kiếm ảnh hàn đàm (3) Chương 4: Kiếm ảnh hàn đàm (4) Chương 5: Đánh bại Trương Hổ (1) Chương 6: Đánh bại Trương Hổ (2) Chương 7: Đánh bại Trương Hổ (3) Chương 8: Vũ Kỹ Các (1) Chương 9: Vũ Kỹ Các (2) Chương 10: Vũ Kỹ Các (3) Chương 11: Danh chấn ngoại môn (1) Chương 12: Danh chấn ngoại môn (2) Chương 13: Danh chấn ngoại môn (3) Chương 14: Ước hẹn ba tháng (1) Chương 15: Ước hẹn ba tháng (2) Chương 16: Ước hẹn ba tháng (3) Chương 17: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện (1) Chương 18: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện (2) Chương 19: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện (3) Chương 20: Ra ngoài lịch lãm rèn luyện (4) Chương 21: Sơn mạch Âm Phong (1) Chương 22: Sơn mạch Âm Phong (2) Chương 23: Sơn mạch Âm Phong (3) Chương 24: Linh thảo Kỳ Hoàng (1) Chương 25: Linh thảo Kỳ Hoàng (2) Chương 26: Linh thảo Kỳ Hoàng (3) Chương 27: Linh thảo Kỳ Hoàng (4) Chương 28: Võ Đạo Bát Trọng (1) Chương 29: Võ Đạo Bát Trọng (2) Chương 30: Võ Đạo Bát Trọng (3) Chương 31: Lĩnh hội Tuyệt Ảnh (1) Chương 32: Lĩnh hội Tuyệt Ảnh (2) Chương 33: Lĩnh hội Tuyệt Ảnh (3) Chương 34: Thiên Kiếm Tông (1) Chương 35: Thiên Kiếm Tông (2) Chương 36: Trở lại Thiên Kiếm Tông (3) Chương 37: Khiếp sợ ngoại môn (1) Chương 38: Khiếp sợ ngoại môn (2) Chương 39: Khiếp sợ ngoại môn (3) Chương 40: Khiếp sợ ngoại môn (4) Chương 41: Giải đấu bài danh (1) Chương 42: Giải đấu bài danh (2) Chương 43: Giải đấu bài danh (3) Chương 44: Truy Phong Cửu Kiếm (1) Chương 45: Truy Phong Cửu Kiếm (2) Chương 46: Truy Phong Cửu Kiếm (3) Chương 47: Liên tục tấn cấp (1) Chương 48: Liên tục tấn cấp (2) Chương 49: Liên tục tấn cấp (3) Chương 50: Thế như chẻ tre (1)

Bình luận truyện