Tất cả
Kiếm Động Cửu Thiên

Huyền Càn đại lục, tông môn san sát, cường giả vô số. Thiếu niên Chu Hằng dựa vào một thanh đoạn kiếm màu đen thần bí trong đan điền, từ Nguyên Thạch Trấn nho nhỏ đi ra và ở trong đại thế này chiến ra một mảnh thiên địa. Người cùng hung cực ác, giết! Người chèn ép thân hữu ta, giết! Người cản trở ta thành đạo, giết! Đăng thiên lộ đạp khúc hành ca, một kiếm nơi tay, thiên hạ độc tôn!Luyện Thể Cảnh: có mười hai tầng lại có thể chia làm bốn cảnh giới: Ba tầng đầu là Luyện Bì Cảnh; Từ tầng bốn đến tầng sáu là Luyện Nhục Cảnh; Từ tầng bảy đến tầng chín là Luyện Cốt Cảnh; Từ tầng mười đến tầng mười hai là Luyện Huyết Cảnh. Tụ Linh Cảnh: có nhất trọng thiên; nhị trọng thiên; tam trọng thiên. Tụ Linh tam trọng thiên hướng lên trên, chính là Sơ Phân Cảnh, sau đó là Ích Địa Cảnh, Khai Thiên Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Linh Hải Cảnh, Kết Thai Cảnh, Thần Anh Cảnh, Hóa Thần Cảnh... và lên trên nữa...


Liệu có những điều kì bí gì đang chờ đón, còn những bất ngờ gì nữa đây, liệu mọi thứ vẫn sẽ vần xoay hay lại như một điều cố hữu, đâu là đoạn kết cuối cùng cho truyện.

Danh sách chương truyện Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 1: Đoạn kiếm màu đen Chương 2: Biến Chuyển Chương 3: Bắt Đầu Tu Luyện! Chương 4: Tiến Cảnh Hung Mãnh Chương 5: Lịch Lãm Chương 6: Hùng Hổ Dọa Người Chương 7: Mặc Quả Chương 8: Nguyệt Ảnh Tâm Quyết Chương 9: Ngộ Kiếm! Chương 10: Lâm Phức Hương! Chương 11: Tiền Bối! Chương 12: Xuyên Bang! Chương 13: Đồng Hành Chương 14: Lục Túc Cự Đầu Thú Chương 15: Cảnh Giới Võ Đạo Chương 16: Kim Quan Xà Chương 17: Vong Ân Phụ Nghĩa Chương 18: Đuổi Giết Chương 19: Trở Về Nhà Chương 20: Kẻ Nhục Cha Ta, Chết! Chương 21: Cuồng Dẹt Chương 22: Giết! Chương 23: Trợ Lực Hết Ý Chương 24: Giải Quyết Chương 25: Phong Vũ Thành Chương 26: Thạch Thanh Phong Chương 27: Đánh Thì Thế Nào Chương 28: Mời Chào Chương 29: Đồng Nhân Trận Chương 30: Thứ Nhất! Chương 31: Mê Cung! Chương 32: Ra Oai Phủ Đầu! Chương 33: 1 Chọi 4! Chương 34: Lịch Lãm Chương 35: Mê Vụ Tử Cốc! Chương 36: Tấm Bia Đá Màu Máu Chương 37: Luyện Thể Tầng Chín Chương 38: Con Lừa Đen Đê Tiện Chương 39: Ra Khe Núi Chương 40: Đứng Đầu Ngoại Môn Chương 41: Lựa Chọn Võ Kỹ Chương 42: Minh Ngọc Công Chương 43: Kết Bạn Vô Ý Chương 44: Xóa Sổ Kim Tu Minh Chương 45: Nhân Linh Thể Chương 46: Phá Trụ Chương 47: Bạch Ngọc Cốc Chặn Giết Chương 48: Gặp Lại Con Lừa Đen Chương 49: Đột Phá Tụ Linh Cảnh Chương 50: Huyết Mạch Lực

Bình luận truyện