Tất cả
Khuynh Thế Thiên Hạ: Cuồng Thê Chí Lãnh

Truyện Khuynh Thế Thiên Hạ: Cuồng Thê Chí Lãnh là một tác phẩm hay thuộc thể loại xuyên không, dị giới rất hấp dẫn. Truyện kể về nàng cũng giống như bao người khác là một đứa trẻ bình thường chỉ vì có sức mạnh phi thường mà bị đem đi làm thí nghiệm. Nàng trở thành một số liệu thí nghiệm mang tên 07. Với bảy năm trong lồng kính, bảy năm hết lấy máu rồi lại truyền máu, bảy năm bị xem như một vật vô tri vô giác. Khi nàng thoát ra cũng là lúc khắp nơi toàn là máu tanh.


Truyền rằng cô bé 14 tuổi, gặp người giết người, gặp phật giết phật, gặp thần giết thần, chỉ cần là người cô bé muốn giết ai cũng đừng hòng thoát...Lỗ hổng không gian mở ra, nàng cũng bị kéo vào lỗ hổng không gian ấy dịch chuyển sang thời không khác. Nàng trở thành một phế vật toàn năng, vô nghề vô nghiệp, vô học thức, nổi tiếng khắp thành Thanh La. Mẫu thân mất tích, phụ thân không thương, gia tộc ruồng bỏ,...Tứ cố vô thân biết nhờ ai đây? Chỉ vì làm bể một viên ngọc mà bị đuổi ra khỏi gia tộc, lạc giữa một lục địa rộng lớn.

Khi nàng - một tiểu ma đầu xuyên thành nàng - một phế vật toàn năng,...Mọi thứ sẽ có gì thay đổi đây?

Danh sách chương truyện Khuynh Thế Thiên Hạ: Cuồng Thê Chí Lãnh

Chương 1: Một ma đầu - Một phế vật

Bình luận truyện