Khúc Kỳ Ốc

Chương 1-1: Lời nói đầu – A Lâm kể chuyện xưaThổ lang là một loại yêu thú, bản thể thú không có gì khác với thổ lang bình thường, là bộ dáng hung dữ. Thành phố Hương Đảo là một thành phố có biển có rừng, thổ lang ở đây là từ nơi khác lưu lạc đến. Bản tính thổ lang hung bạo tham lam, lại ham ăn làm biếng, hơn nữa bọn họ là sói, chuyện này làm các nhóm yêu thú thiện lương khác không dám kết bạn với thổ lang. Số lượng thổ lang ít, gần đây lại di cư, bọn họ không hề giống như bộ tộc hồ ly, bộ tộc hải quy hay bộ tộc ma tước (chim sẻ) sinh sống nhiều năm ở Hương Đảo kinh doanh theo gia tộc, có kinh tế nhất định cùng địa vị xã hội. Phần lớn thổ lang không yên tâm với cuộc sống bình dân thành thị, luôn muốn có tiền, luôn muốn không làm mà hưởng, hơn phân nửa bọn họ trở thành côn đồ trong hắc bang, như một đám tay chân, cũng giống những kiểu người trong nhân loại, chạy qua lại giữa chính và tà.

Bộ phận cực nhỏ thổ lang yêu thú từng sống cuộc sống làm công, đối với bọn họ, với thái độ khoan dung chính phủ áp dụng, cấp cho bọn họ chứng minh thư, bọn họ cũng giống như những yêu thú khác sống trong thành phố, theo kỳ hạn đến văn phòng đặc biệt của chính phủ tiến hành khai báo.

Kỳ thật, cũng không phải thổ lang nào cũng xấu xa, con người cũng có người tốt, kẻ xấu, thổ lang cũng vậy.