Tất cả
Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê

Ở trên thế giới này, có một đám người, được gọi chung là pháo hôi. Vui sướng đau buồn của bọn họ không nằm trong phạm vi cân nhắc của đọc giả, bất kỳ hành vi gì của bọn họ đều là để xúc tiến vai chính hoặc đầu mối chính phát triển. Vì vậy tác giả quân vào một ngày đẹp trời nào đó nhận được vô số lời trách cứ, mấy tiểu pháo hôi khả ái kia oán giận rằng bản thân thật khổ cực, không sức sống, không ai thương. Tác giả quân hết cách rồi, đành quyết định để cho thủ hạ đắc lực của mình, đi giúp mấy pháo hôi này thực hiện nguyện vọng bọn họ muốn nhất.


Tiểu khả ái đầu tiên là một tiểu quan. Hắn ngồi xổm trước mặt tác giả, chớp chớp mắt: “Ta hi vọng có người nhớ tới ta, kể cả khi ta đã ra đi nhiều năm.” Tiểu khả ái thứ hai là một thiếu gia. Hắn đứng bên cạnh tác giả quân, sắc mặt ngạo kiều: “Ta muốn lấy lại hình tượng trong bộ truyện kia.” Tiểu khả ái thứ ba là… Tác giả quân sau khi nghe xong nguyện vọng của tất cả, kín đáo nhìn về phía thủ hạ đắc lực của mình đang đứng phía sau.


“Tịch Đăng, ta tin tưởng ngươi ngươi có thể hoàn thành tốt, đi đi.”

Danh sách chương truyện Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê

Chương 1: Phần đệm Chương 2: Ta ở nam phong quán hủy đi CP Chương 3: Ta tại nam phong quán hủy đi CP 2 Chương 4: Ta tại nam phong quán hủy đi CP 3 Chương 5: Ta tại nam phong quán hủy đi CP 4 Chương 6: Ta tại nam phong quán hủy đi CP 5 Chương 7: Ta tại nam phong quán hủy đi CP 6 Chương 8: Ta tại nam phong quán hủy đi CP 7 Chương 9: Ta tại nam phong quán hủy đi CP 8 Chương 9-2: Phiên ngoại Nam phong quán Chương 10: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 1 Chương 11: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 2 Chương 12: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 3 Chương 13: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 3 Chương 14: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 4 Chương 15: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 5 Chương 16: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 6 Chương 17: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 7 Chương 18: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 8 Chương 19: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 9 Chương 20: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 10 Chương 21: Ta tại võ hiệp văn hủy đi CP 11 Chương 22: Phiên ngoại: Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu(*) Chương 23: Vạn nhân mê 23 Chương 24: Vạn nhân mê 24 Chương 25: Vạn nhân mê 25 Chương 26: Vạn nhân mê 26 Chương 27: Vạn nhân mê 27 Chương 28: Vạn nhân mê 28 Chương 29: Vạn nhân mê 29 Chương 30: Vạn nhân mê 30 Chương 31: Vạn nhân mê 31 Chương 32: Vạn nhân mê 32 Chương 33: Vạn nhân mê 33 Chương 34: Vạn nhân mê 34 Chương 35: Vạn nhân mê 35 Chương 36: Vạn nhân mê 36 Chương 37: Vạn nhân mê 37: Phiên ngoại: Từ khi em đi Chương 38: Vạn nhân mê 38 Chương 39: Vạn nhân mê 39 Chương 40: Vạn nhân mê 40 Chương 41: Vạn nhân mê 41 Chương 42: Vạn nhân mê 42 Chương 43: Vạn nhân mê 43 Chương 44: Vạn nhân mê 44 Chương 45: Vạn nhân mê 45 Chương 46: Vạn nhân mê 46 Chương 47: Vạn nhân mê 47 Chương 48: Vạn nhân mê 48 Chương 49: Vạn nhân mê 49

Bình luận truyện