Tất cả
Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Hắn trước nay vẫn mang khí chất cường đại, duy ngã độc tôn, ở đằng sau con đường của Đế vương mà ra sức chống đỡ, quyền mưu, ẩn nhẫn, đoạt cả thiên hạ. Dù cho thiên hạ bây giờ chia làm ba nước, Đông Huyền, Tây Sở, giữa là Thục Xuyên. Nhưng hắn tin rằng sẽ rất nhanh thôi bản thân sẽ thống nhất tất cả, hắn sẽ trở thành bậc Đế vương cao cao tại thượng, hắn sẽ cảm nhận được cảm giác đứng trên vạn người là như thế nào. 


Quyền lực trên vạn người quả đúng là thứ hấp dẫn chết người. Chỉ là nếu đặt lên bàn cân thử hỏi có đáng giá để ngươi đánh đổi bằng tình yêu hay không? Ngươi có thể vì giang sơn vạn dặm mà bỏ qua chân tình bây giờ nhưng... liệu khi quay lại tấm chân tình đó có còn thuộc về ngươi? 


Trên đời này không ai biết trước được việc gì sẽ đến với mình, cũng như ngươi sẽ không hiểu bản thân giây trước còn vui cười trên sự thất bại và sợ hãi của những kẻ khác. Nhưng đâu biết rằng cười người hôm trước hôm sau người cười, ngày sau chính ngươi sẽ là trò cười, là bàn đạp cho kẻ khác bước lên tới ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia. Đế vương vô tình là điều ai cũng rõ, chỉ là mấy ai biết rằng Đế vương cũng sẽ vì tình mà bi lụy? 


Bình luận truyện