Tất cả
Kết Mộng Xuân

Bạn đang đọc truyện Kết Mộng Xuân của tác giả Bất Tồn Tại Đích Hà Đức Sâm. Uông Thịnh đã lén nhìn Thi Hạ Dương đến lần thứ bảy trong ngày hôm nay.

Trời 38 độ nóng vô cùng, nếu đây là nhiệt độ cơ thể người thì nghĩa là người đó đang sốt cao.

Uông Thịnh nhìn nhiệt kế dán ở chỗ bạn cùng bàn, hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể mình còn cao hơn thế nhiều.

Bởi hắn đang nhìn Thi Hạ Dương.

Nếu yêu thích những câu chuyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm hay Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh.

Bình luận truyện