Tất cả
Huyền Linh Thiên Hạ

Trên địa lục Huyền Linh, một gia tộc trú ngự tại Thanh Vương thành - Hoàng gia. Một thanh niên tuấn mỹ tên là Hoàng Tôn, sinh ra bởi Ngô Vũ Si, một nữ tỳ của Hoàng gia. Bị mọi người khinh bỉ vì không thể trở thành Huyền giả và Linh giả và hắn với quyết tâm đòi lại công đạo cho mình và mẫu thân của mình với nhiệt huyết không giới hạn.


Hoàng Tôn là một thiếu gia bị vứt bỏ bởi vì mẫu thân của hắn là một nữ tỳ của Hoàng gia. Vì bị mọi người trong Hoàng gia khinh bỉ, hắn đã nuôi dưỡng hận thù và nhiệt huyết sẽ sớm ngày trả thù nhưng Hoàng Tôn lại không thể tu luyện được Huyền khí lẫn linh khí. Trong một lần tình cờ, Hoàng Tôn đã lạc vào trong mật thất và nhặt được bí kỹ "Cửu Thiên Chí Tôn Quyết" với khả năng điều khiển kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám. Một truyền thuyết được tạo nên, thay đổi số mệnh của mình.Cảnh giới Huyền giả: Huyền đồ, Huyền giả, Huyền sư, Huyền suất, Huyền tướng, Huyền vương, Huyền bá, Huyền tôn, Huyền thánh, Huyền đế. Cảnh giới Linh giả: Linh đồ, Linh giả, Linh sư, Linh xuất, Linh ngự, Linh khiếu, Linh khống, Linh vương, Linh tôn, Linh thiên, Linh thần.

Bình luận truyện