Tất cả
Hứa Vị Trọng Sinh Ký
Truyện lấy bối cảnh ở thời cổ đại huyền huyễn, nhân vật chính tên Hứa Vị là tên tội phạm nhưng không biết là mình phạm tội này. Ngày vua đăng quang ra lệnh đặc xá thiên hạ nhưng chỉ riêng hắn thì đem ra hành huyết luôn ngay lập tức. Khi thời gian đã đến thì hắn chỉ mỉm cười chấp nhận số phận hộ tâm của mình. Ông trời thương xót cho cơ hội Hứa Vị Trọng Sinh Ký lại lần nữa.


Một tam hoàng tử sinh ra mang dấu hiệu long văn hắc sắc trên người. Bị muôn người ghét bỏ, bị cho là điềm xấu . Họ gọi hắn là Mặc quỷ hoàng tử . Hắn , không có tên. Hắn là kẻ nhấc lên tinh phong huyết vũ , là kẻ thản nhiên thảm sát hàng trăm người vô tội mà lòng không máy động. Nhưng , hắn lại gặp một người trong nhân sinh lần nữa. Rốt cuộc câu chuyện sẽ đi về đâu, liệu hoàng tử Mạc quỷ sẽ nhận lấy số phận như thế nào?


Liệu Hứa Vị hắn có làm thay đổi được số phận của mình không mời các bạn đón xem.

Danh sách chương truyện Hứa Vị Trọng Sinh Ký

Chương 1: Trọng sinh Chương 2: Hứa vị ba tuổi Chương 3: Hứa vị mười tuổi Chương 4: Ngươi là sư huynh của ta?! Chương 5: Trúc mã [ nhất ] Chương 6: Trúc mã [2] Chương 7: Trúc mã [ tam ] Chương 8: Trúc mã [ tứ ] Chương 9: Mã trúc [ ngũ ] Chương 10: Trúc mã [ lục ] Chương 11: Trúc mã [ thất ] Chương 12: Trúc mã [ bát ] Chương 13: Trúc mã [ cửu ] Chương 14: Trúc mã [ thập ] Chương 15: Trúc mã [ mười một ] Chương 16: Chuyện của nhóm trúc mã [ nhất ] Chương 17: Chuyện của nhóm ngựa tre [2] Chương 18: Chuyện nhóm ngựa tre [3] Chương 19: Chuyện của nhóm trúc mã [4] Chương 20: Chuyện của nhóm trúc mã[5] Chương 21: Chuyện của nhóm trúc mã [6] Chương 22: Chuyện của nhóm trúc mã [7] Chương 23: Chuyện của nhóm trúc mã [8] Chương 24: Chuyện của nhóm trúc mã [9] Chương 25: Đêm trung thu nguyệt viên[ nhất ] Chương 26: Đêm trung thu nguyệt viên[ nhị ] Chương 27: Đêm trung thu nguyệt viên[ hạ ] Chương 28: Đêm trung thu nguyệt viên[ tứ ] Chương 29: Đêm trung thu nguyệt viên[ ngũ ] Chương 30: Đêm trung thu nguyệt viên [ lục ] Chương 31: Trúc mã thanh dương kí [ nhất ] … Chương 32: Trúc mã thanh dương kí [ nhị ] … Chương 33: Trúc mã thanh dương kí [ tam ] Chương 34: Trúc mã thanh dương kí [ tứ ] Chương 35: Trúc mã thanh dương kí [ ngũ ] … Chương 36: Trúc mã thanh dương kí [ lục ] … Chương 37: Trúc mã thanh dương kí [ thất ] Chương 38: Trúc mã thanh dương kí [ bát ] Chương 39: Trúc mã thanh dương kí [ cửu ] … Chương 40: Trúc mã thanh dương kí [ mười ] … Chương 41: Năm mới [1] Chương 42: Năm mới [2] Chương 43: Năm mới [3] Chương 44: Mùng ba tháng ba [1] Chương 45: Mùng ba tháng ba [2] Chương 46: Mùng ba tháng ba [3] Chương 47: Mùng ba tháng ba [4] Chương 48: Long văn Chương 49: Long văn [2] Chương 50: Long văn [3]

Bình luận truyện