Tất cả
Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite
Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite là tựa truyện thuộc thể loại dị giới, quân sự, xuyên không. Bách Việt vốn là một quốc gia ở phương Nam, quốc gia giàu mạnh, dân số trù mật, tài nguyên phong phú, khí hậu khá ôn hòa. Nhưng khổ nỗi, quốc gia này bốn bề thọ địch, bắc có Đại Hoa to lớn lăm le nhòm ngó, bá quyền bành trướng, nam có quân Chăm, Chân Lạp, Chiêm Thành khi phản khi hàng, không ngừng quấy nhiễu dân chúng và biên giới, phía tây thì Ai Lao, Nam Chiếu và một lượng lớn các thỏ phiên giữ miếng, thường tự lập chống đối.


Nam chính trong câu chuyện chính là Hoàng Anh Kiệt lại có cơ hội xuyên qua dị giới, mà ở thế giới này mọi vật đều tương tự ở Việt Nam thời kì sau khi quân Minh đánh bại nhà Hồ tới trước khi khởi nghĩa Lam Sơn. Nhưng không như quân Minh, Đại Hoa mạnh hơn, tinh quái hơn nên đã kìm chặt được nhân dân Bách Việt. Vốn ý nghĩ ban đầu thì Kiệt chỉ định kiếm ít tiền sống cho sung sướng, nhưng rồi vì gia đình, vì dòng tộc, cậu phải bước chân lên vũ đài lịch sử, để cho tên tuổi vang xa khắp chốn, khiến ai cũng phải biết đến tên mình và Đế Quốc Hồng Bàng.

Bình luận truyện