Tất cả
Hoành Tảo Hoang Vũ

Lâm Lạc vì căn cốt yếu kém, lên tới 17 tuổi mới kích hoạt được 3 khiếu huyệt nhưng bỗng một ngày hắn ta bị một cái đỉnh từ trên trời rơi trúng đầu biến thành trò cười của cả gia tộc nhưng từ đó hắn lại gặp được thiên đại kỳ ngộ mờ ra cho hắn một con đường thông thiên. Hắn chính là cháu đích tôn của Lâm gia Gia chủ Lâm Hành Nam, theo lý thuyết hẳn là phong quang vô hạn. Nhưng Lâm Hành Nam ở ba năm trước đây bế quan trùng kích cảnh giới võ đạo chí cao, liền không có tin tức truyền ra nữa, mà cha mẹ của hắn lại chết sớm, tỷ tỷ duy nhất cũng từ lúc mười hai năm trước bái nhập tông môn gì đó, không còn có tin tức, để lại hắn một người cô đơn như vậy.


Người ta vẫn cho rằng nhân thể có 360 khiếu huyệt có thể thu nạp linh khí cung cấp cho võ giả khả năng nghịch thiên, đoạt thiên địa tạo hóa thành tựu đại đạo vô thượng. Nhưng không phải cứ sinh ra là có thể thu nạp linh khí mà cần thông qua tu luyện các khiếu huyệt mới có thể thu nạp linh khí. Phải nương theo quá trình rèn luyện và thu thập, tập luyện, tu tiên học đạo không chỉ cần có căn nguyên mà còn cần cả ý chí, đó là lẽ đương nhiên mà ai muốn bước theo con đường này đều phải hiểu.


Cảnh giới trong Hoành Tảo Hoang Vũ được phân chia thành: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thanh Huyền, Niết Âm, Minh Dương, Giác Vi, Thông Minh, Khuy Linh, Địa Nguyên, Thiên Hợp, Thích Biến.

Danh sách chương truyện Hoành Tảo Hoang Vũ

Chương 1: Phá đỉnh (1) Chương 2: Phá đỉnh (2) Chương 3: Đại cừu (1) Chương 4: Đại cừu (2) Chương 5: Liên tục đột phá Chương 6: Ác nô (1) Chương 7: Ác nô (2) Chương 8: Phát tài chi đạo (1) Chương 9: Phát tài chi đạo (2) Chương 10: Cướp bóc (1) Chương 11: Cướp bóc (2) Chương 12: Chém giết (1) Chương 13: Chém giết (2) Chương 14: Ngũ hành đồng tu Chương 15: Thẩm gia mở tiệc (1) Chương 16: Thẩm gia mở tiệc (2) Chương 17: Lần đầu xuất chúng (1) Chương 18: Lần đầu xuất chúng (2) Chương 19: Thắng xuất (1) Chương 20: Thắng xuất (2) Chương 21: Đột phá Bạo Khí cảnh Chương 22: Tân niên tế điển (1) Chương 23: Tân niên tế điển (2) Chương 24: Thiêu cửu (1) Chương 25: Thiêu cửu (2) Chương 26: Không thể ngăn cản Chương 27: Gia chủ Lâm gia (1) Chương 28: Gia chủ Lâm gia (2) Chương 29: Ruồng bỏ (1) Chương 30: Ruồng bỏ (2) Chương 31: Cấm tự oai Chương 32: Thanh mi lộc (1) Chương 33: Thanh mi lộc (2) Chương 34: Phản thưởng Chương 35: Treo giải thưởng (1) Chương 36: Treo giải thưởng (2) Chương 37: Cuồng bạo đan (1) Chương 38: Cuồng bạo đan (2) Chương 39: Hỏa hạt vương Chương 40: Cương khí cảnh (1) Chương 41: Cương khí cảnh (2) Chương 42: Phục kích (1) Chương 43: Phục kích (2) Chương 44: Oanh sát Lâm Quảng Sâm Chương 45: Chiến chung vĩnh thanh (1) Chương 46: Chiến chung vĩnh thanh (2) Chương 47: Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh (1) Chương 48: Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh (2) Chương 49: Lưỡng bại câu thương (1) Chương 50: Lưỡng bại câu thương (2)

Bình luận truyện