Tất cả
Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Cô là con bài chủ chốt, quân sư kinh tài tuyệt diễm nhất của quân tình số 11 cục bảo an, chuyên thu thập tình báo, sắp đặt kế hoạch, bố trí người ám sát chủ lực các quốc gia đối địch, trong bày mưu nghĩ kế, ngoài quyết chiến quyết thắng, có thể nói là 'Định Hải Thần Châm'* của cục.*Định Hải Thần Châm = nhân vật quan trọng không thể thiếu. Bắt nguồn từ việc Định Hải Thần Châm chính là bảo vật trấn biển của Đông Hải Long Vương trong 'Tây Du Ký'.

 

 Hắn là Phiên vương lãnh đạm nhất hoàng triều Đại Hạ, tài hoa hơn người nhưng luôn ẩn nhẫn che giấu. Hắn âm thầm sắp xếp, nhiều năm trù tính bố trí nhân mã ẩn núp ở khắp mọi nơi, một khi động thủ sẽ khiến trăm ngàn kẻ phơi thây. Có thể nói là mầm mống đại họa cho người ngồi trên thượng vị của đế quốc. Lính đặc công ở hiện đại xuyên qua đến chế độ áp bách nô lệ cực kỳ hà khắc.

 

Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*? Liệu họ có thể cùng chung sống bên nhau hay không?

Danh sách chương truyện Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 1 - Chương 1: Toà án quân sự Quyển 1 - Chương 2: Vũ dục lai sơn* Quyển 1 - Chương 3: Vì nước vong thân Quyển 1 - Chương 4: Bãi săn hoàng gia Quyển 1 - Chương 5: Ngậm máu nuốt cay Quyển 1 - Chương 6: Nợ máu trả bằng máu Quyển 1 - Chương 7: Đi hay ở Quyển 1 - Chương 8: Máu nhuộm đại môn Quyển 1 - Chương 9: Kinh gia diệt môn Quyển 1 - Chương 10: Vừa mới bắt đầu Quyển 1 - Chương 11: Yến tuân thế tử Quyển 1 - Chương 12: Phương thức sinh tồn Quyển 1 - Chương 13: Liên tiêu đái đả* Quyển 1 - Chương 14: Hư ảo giả tạo Quyển 1 - Chương 15: Kim phong ngọc lộ* Quyển 1 - Chương 16: Đêm trên cánh đồng tuyết Quyển 1 - Chương 17: Mỗi người một ngả Quyển 1 - Chương 18: Ngụy thị môn phiệt Quyển 1 - Chương 19: Được cứu Quyển 1 - Chương 20: Học cưỡi ngựa Quyển 1 - Chương 21: Chó ngáp phải ruồi Quyển 1 - Chương 22: Nghi ngờ Quyển 1 - Chương 23: Gặp chiêu tiếp chiêu Quyển 1 - Chương 24: Cơ hội Quyển 1 - Chương 25: Mượn đao giết người Quyển 1 - Chương 26: Ai nhanh hơn ai Quyển 1 - Chương 27: Thay đổi kế hoạch Quyển 1 - Chương 28: Thanh mai trúc mã Quyển 1 - Chương 29: Đại loạn tương khởi* Quyển 1 - Chương 30: Thân và tâm khác biệt Quyển 1 - Chương 31: Chạy tìm đường sống Quyển 1 - Chương 32: Khúc ca quân hành Quyển 1 - Chương 33: Họa phúc cùng hưởng Quyển 1 - Chương 34: Đội tuyết trở về Quyển 1 - Chương 35: Xông vào hang hổ Quyển 1 - Chương 36: Quan ải như sắt Quyển 1 - Chương 37: Bị bắt giam Quyển 1 - Chương 38: Bên nhau dưới trăng lạnh Quyển 1 - Chương 39: Gió lớn nổi lên Quyển 1 - Chương 40: Mối hận thiên cổ Quyển 1 - Chương 41: Huyết lệ* Quyển 1 - Chương 42: Lệ chảy thành sông Quyển 1 - Chương 43: Cuối cùng sẽ có một ngày như thế Quyển 2 - Chương 44: Thời gian thấm thoát thoi đưa Quyển 2 - Chương 45: Năm tháng phảng phất Quyển 2 - Chương 46: Hai đứa trẻ ngày xưa Quyển 2 - Chương 47: Bằng hữu từ xa đến Quyển 2 - Chương 48: Hậu duệ quý tộc thiên triều Quyển 2 - Chương 49: Thập tam hoàng tử Quyển 2 - Chương 50: Thua ở chỗ nào

Bình luận truyện