Tất cả
Hoàng Hậu Ác Độc

Vốn dĩ là một con hồ ly tu đạo không tới đâu, chỉ mong cầu được thành hình người rồi làm gì cũng tiện lợi hơn, nó rất y thuật nhưng lại chán ghét độc dược, thứ đó có thể giết người, cướp đi sinh mệnh quý báu. Thế là nó chế đan dược, đôi lúc cũng thử độc dược nhưng chỉ nghiên cứu cho vui thôi. Một lần bị lão đạo sĩ đuổi mà hồ ly phải tháo chạy, hắn còn mở miệng giả nhân giả nghĩa là đi cứu người.


Chạy đến hoàng cung, nhập xác Vĩnh Kỳ - Hoàng Hậu, vì trên người bà có một luồng khí Phượng Hoàng áp đảo được khí yêu trên người nó tiện thời ẩn nấu vài trăm năm... lo cho đứa nhỏ Thập Tam A ca, và Vĩnh Cảnh, hai đứa con trai của thân xác này, vì hồ ly đã hứa với linh hồn Vĩnh Kỳ, sẽ cho hai đứa con của bà an vui, bảo vệ chúng đến già. Bất quá cũng chỉ có một trăm năm, nó có thể làm được, tiện lợi thu thập thêm nhiều thông tin, chế biến độc dược cùng thuốc chữa. Đặc biệt hơn nữa là con Lệnh phi chết tiệt được Hoàng thượng sủng ái, ả là một người độc ác có thể ra tay với đứa nhỏ Thập Tam A ca, khiến người trần không tìm ra thuốc chữa, may mà nó là hồ ly...

Bình luận truyện