Tất cả
Hỏa Xích Đế Vương

Truyện Hỏa Xích Đế Vương là tựa truyện thú vị, hay và đặc sắc thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Vào năm ấy vì muốn tranh giành lãnh thổ mà các Tộc tuyên chiến với nhau làm người dân loạn lạc khắp nơi màn trời chiếu đất, sinh linh lầm than, chiến tranh xảy ra cũng do các Giới muốn là người thống lĩnh Bốn Bể Tám Cõi, trời đất không có ngày thái bình, mưa máu đổ khắp nơi hàng vạn sinh linh sống trong cảnh mất mát lầm than.


Mà trong Bốn Bề Tám Cõi là do Phụ Đế nắm giữ mà người lại sắp phải chịu Ứng Kiếp trở về với Hỗn Độn Thái Tử Thiên Giới và Hỏa Thần là hai Chiến Thần bấy giờ được trọng vọng nhất thay mặt Phụ Đế đích thân chinh chiến dẹp loạn chiến tranh ngày đêm không dứt kia, trả lại những ngày tháng thái bình cho hàng ngàn, hàng vạn sinh linh. Sau bao nhiêu năm dẹp loạn trật tự Bốn Bề Tám Cõi được lặp lại hoàn chỉnh, Thiên Giới đứng đầu cai trị muôn loài, Thái Tử và Hỏa Thần trở thành những vị thần được ca tụng, vạn vật khắp nơi nể phục sợ hãi.


Phụ Đế lấy làm hài lòng muốn ban cho Hỏa Thần thay thế mình nắm giữ Thiên Giới vì nhờ tài trí và mưu lược trong các trận chiến đều thắng lợi vẻ vang, xứng đáng làm một đấng Minh Vương, nhưng chúng tiên lấy làm không hài lòng vì Thiên Giới đã có Thái Tử hơn nữa Hỏa Thần chỉ là một con Phượng Hoàng năm xưa được phụ đế mang từ núi Tiên về nuôi dạy cho dù có tài giỏi Phượng Hoàng không thể hóa Long. Thái Tử đăng cơ hiệu Thiên Đế cai trị Thiên Giới, Phụ Đế cho Hỏa Thần cai trị Bắc Giới đăng cơ hiệu là Bắc Đế Vương. Bốn Bề Tám Cõi thái bình vạn năm cho đến khi một Đóa Hỏa Đào và một Bạch Long ra đời.

Bình luận truyện